หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 3810
www.thailandtalent.com?Agilent  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้องออย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้องออย และน้องเซิน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วันที่สามของงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้องเซิน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พิธีกรบนเวทีของสองสาว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้ได้รับของรางวัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ร่วมสือสารกับวิทยากร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ช่วงเล่นเกมส์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้เข้าร่วมแข่งขัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สองสาวกับผู้ร่วมกิจกรรม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"แนะนำสินค้า"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้บริหารมอบของรางวัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สินค้าของเราค่ะ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สองสาวในวันที่สาม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ถ่ายภาพกับพนักงานAgilent"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"หมี ของรางวัลสุดหน้ารัก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สหวัดดีค่ะ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมชมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วันที่สองของงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สองสาวกับชุดสวยๆ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เซินค่ะ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ภายในบูทAgilent"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Agilent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ออยค่ะ"

ประวัติการทำงาน

งานในครั้งนี้เป็นงานนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ค่ะ ซึ่งบริษัท Agilent ได้จัดบูท .ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2551

โดยมีน้อง ออย   www.thailandtalent.com?panita_b    เป็น MC ภาษาอังกฤษค่ะ คอยถามคำถามและแปลคำตอบจากวิทยากรที่บินตรงมาจากเมืองนอก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ๆ ให้มากขึ้น

และมีน้อง เซิน  www.thailandtalent.com?zernzern     เป็น MCภาษาไทยที่ช่วยคอยอธิบายในส่วนของรายละเอียดภายในบูทโดยรวมทั้งหมด และให้ความสนุกสนานกับผู้ที่เข้ามาชมงานค่ะ

ก่อนที่น้องๆ จะออกมาสวยกันขนาดนี้ก็ต้องขอบคูณฝีมือของพี่ช่างแต่งหน้าของเรา ที่ต้องตื่นแต่เช้ามาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าน้องๆของเราไม่สวยนะค่ะ ก็เหมือนคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่งค่ะ

และสำหรับสามวันนี้ น้องของเราไม่ได้แค่สวยแต่หน้านะค่ะ รวมไปถึงชุดแต่งกายที่มีถึงสามชุด ใส่ไม่ซ้ำกันทั้งสามวันเลยละค่ะTT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics