หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 2277
www.thailandtalent.com?EventAccessory  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#121 Lucky Draw"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#112"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#113 Roulette"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#151"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#162 Giant Lucky Draw"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#171 Roulette Light"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#172 Roulette"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#211 Pin-Ball"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#221 Labyrinth"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#223 Labyrinth Chair"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#311 Balloon Dart"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#313 Balloon Dart 3"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#321 Balloon Pump"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#323 Sit Pump"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#325 Sit Pump"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#326 Balloon Pump"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#327"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#328"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#411"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#414 Ringtoss"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#631 Iron Alarm 1"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#633 Iron Alarm (Bas)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#634 Iron Alarm 3"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#635 Iron Alarm "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#672 Slot-Machine"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#712 Decibel"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#742 Electric Mouse 2"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#743 Electric Mouse 3"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#745 Electric Mouse 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#746 Stand Electric Mouse"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#747 Electric Mouse 6"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#748 E M"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#749"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#751 Game Stock Ball Toss"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"#752 E M"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"# 753"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Darts Throw into Balloon "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"PANG"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Rubber Ring Pitch 3x3 01"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Shooting Stall 3x3 Doll "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Shooting Stall 4x3 Doll"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Soft Ball Throwing 3x3"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"Sugar Making "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ไฟประดับ 01"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ไฟประดับงานวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ไอศกรีมหลอด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ข้าวเกรียบว่าว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ข้าวโพดคั่วโบราณ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"ซุ้มยิงปืน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-10-Lucky-Draw"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-11-Roulette"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-12-Lucky-Drop-R"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-13-Lucky-Drop-S"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-21-Ring-Toss"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-22-Basketball"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-31-Egg-Boom"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-32-Tap-Tap-Pump"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-33-Bowling"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"D-34-Balance-Ring-Toss"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-41-Balloon-Darts"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-42-Toss-Bingo"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-43-Target-Ball"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-44-IA"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-52-EM Star"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-53-Bowling"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?EventAccessory


"(Kids)D-54-Ball-EM"

ประวัติการทำงาน

บางครั้งการจัดกิจกรรมอีเวนต์ให้สนุกและดูน่าสนใจ ก็ต้องอาศัยตัวช่วยอย่างเครื่องเล่นต่างๆ บูธกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของแต่ละงาน

 

ไทยแลนด์ทาเลนท์ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เราเลยจัดหาเครื่องเล่นต่างๆไว้ให้ผู้สนใจเช่าในราคากันเอง แถมยังมีให้เลือกอย่างหลากหลาย...

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-5590096    

 

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารงานอีเวนต์ต่างๆได้จาก www.thailandtalent.com?thailandtalent

 TT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics