หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 2192
www.thailandtalent.com?Saparjoke  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ร.ต.อ.ดร.เฉลิม พันธ์เจริญ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"เทพ ไทรงาม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"เนวิน โสมดำ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"เบิร์ด ธงชัย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"เสก โซโล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ไมเคิล แจ๊คสัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ไมค์ ขวัญใจพี่น้องแรงงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"จินตรา สาวเสียงพิณ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"แอ๊ดบาว สภาโจ๊ก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนโท"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ท่านนายกรัฐมนโท"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"นิค ไร้นาม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"บัญญ้ติ การบรรจง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"อาจารย์ปุระชัย ปีแสงเงิน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"พ่อใหญ่จิ๋ว จินดา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"พล.ต.สนั่น พลอินทร์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"ส.ส.เปี๊ยก อยุธยา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"สายัน สวัสดีน๊านนาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"สุเทพ แสงเสงี่ยม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"คุณหญิงสุดารัตน์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"สุวัจน์ อุดมรุ่ง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"หนูนา คำพิมาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"คุณหญิงหมอพรทิพย์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"หม่ำ ศรีษะเกษ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"อภิสิทธิ์ ฉิมสา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?Saparjoke


"คุณอี๊ด โปงลางสภาโจ๊ก"

ประวัติการทำงาน

สภาปรองดองแห่งชาติ

สภาโจ๊กครบ 5 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 สร้างสรรค์ให้เป็นต้นแบบ "โรงเรียนประชาธิปไตย"

 

สร้างสรรค์ความมันส์ฮาในแบบฉบับของ "สาระบันเทิง สร้างสรรค์สังคม" รณรงค์ส่งเสริมระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างรายการให้เป็นต้นแบบของ "โรงเรียนประชาธิปไตย"

 

รูปแบบการนำเสนอ

เป็นการจำลองรูปแบบการประชุมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสภาฯเป็นสัญลักษณ์ในการระดมความคิดเห็น อันประกอบไปด้วยสถานที่ซึ่งเรียกว่า "สภาโจ๊ก" และสมาชิกแห่งสภาโจ๊กซึ่งประกอบไปด้วยคณะวิทยากรนักพูดชั้นนำระดับประเทศ, คณะวิทยากรนักแสดงหน้าเหมือน, นักแสดงประกอบ ในฐานะสมาชิกของสภาโจ๊ก

 

โดยคณะวิทยากรนักพูด และ คณะวิทยานักแสดงหน้าเหมือนเหล่านี้ จะได้นำเสนอแนวความคิด ทัศนะ มุมมองต่อปัญหาสังคม ซึ่งกลั่นกรองออกมาเป็นกระบวนทัศน์ ด้วยลีลาวาทศิลป์ในรูปแบบ เลียนวาที ยอวาที แซววาที โต้วาที โดยรูปแบบการพูดทั้งหลายเหล่านี้จะถูกผสมผสานเป็น "กระบวนวาที" ที่สะท้อนเนื้อหาสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์สังคมในบทบาทสมมุติต่างๆที่ถูกกำหนดให้ เช่น

- ประธานสภาฯ

- ฝ่ายรัฐบาน, คณะรัฐมนโท

- สมาชิกสภาฯฝ่ายรัฐบาน

- ผู้นำฝ่ายแค้น

- สมาชิกสภาฯฝ่ายแค้น

 

โดยการนำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์ทั้งการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี ฯลฯ  ด้วยมุมมองที่ผสมผสานระหว่างเนื้อหาสาระ และ อารมณ์ขันอย่างลงตัว ที่ทำให้ผู้ชมไม่เบื่อ แล้วยังได้ซึมซับกับเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ในรายการ

 

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอีเวนต์ต่างๆได้จาก www.thailandtalent.com?ThailandTalent

 TT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics