หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TNTWTW เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 4458
www.thailandtalent.com?TNTWTW2010  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ ในงาน End Hunger: Walk the World 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ศิลปิน ค่ายสนามหลวง ของ GMM GRAMMY - ชัด ชัยชัตน์, อิน อินทิรา, เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ ในงาน End Hunger: Walk the World 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา ยืนยง วงบูโดกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดารา ถ่ายรูปกับนกหวีดจาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ชัด ชัยชัตน์ กับ โอ้ เสกสรรค์ - อยู่คนเดียว ไม่ได้แล้ว "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดารา ถ่ายรูปกับนกหวีดจาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ศิลปิน ค่ายสนามหลวง ของ GMM GRAMMY - ชัด ชัยชัตน์, อิน อินทิรา, เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ศิลปิน ค่ายสนามหลวง ของ GMM GRAMMY - ชัด ชัยชัตน์, อิน อินทิรา, เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ กับ ชัด ชัยชัตน์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา ยืนยง วงบูโดกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ ในงานการกุศล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เก๋ ชลดา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เวที แสง สี เสียง กับ sponsor ใจทุกองกร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เจี๊ยบ วรรธนา กับพี่ดี้ Talent Director"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อุทยานเบญจสิริ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราถ่ายรูปกับป้ายสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เปิ้ล ภารดี กับงาน TNT"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา ยืนยง, เจี๊ยบ วรรธนา กับ saturday seiko"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา ยืนยง วงบูโดกัน กับ Talent Director พี่ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราถ่ายรูปกับป้ายสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ กับ Talent Director พี่ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พริตตี้มาช่วยงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้คนกับสื่อที่มาชมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นั้งดูหมอ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วงโย โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อุทยานเบญจสิริ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นางรำ บรรยากาศในงาน TNT2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band กับ ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์ มาเป็น MC ของงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซย์โกะ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้เข้าชมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียแห่งโครงการอาหารโลก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ร้องเพลง เส้นขนานที่รักกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เวที แสง สี เสียง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซย์โกะ กับ เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thailand Talent Director พี่ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าพริตตี้ที่มาช่วยงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วงโย โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วงโย โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดงรำกลองยาว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอล สรณัฐ ในงาน TNT"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เปิ้ล ภารดี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พริตตี้มาช่วยงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ กับพี่ดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ประมูลชนะ Black Berry"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พี่ดี้ประมูลชนะ Black Berry"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณหนูดี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ กับ ชัด ชัยชัตน์ ร้องเพลงงานการกุศล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พริตตี้มาช่วยงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Staff Thailand Talent"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC คนเก่งของงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณหนูดี วนิษา เรซ มาร่วมงานการกุศล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thailand Talent Director พี่ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ออกบูธจำหน่ายสินค้า"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง - คุณอาร์ต"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พริตตี้มาช่วยงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สาวๆในงาน TNT"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เปิดงาน เริ่มเดิน TNT Walk the World"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เหล่าดาราที่มาประมูลของรักของตัวเอง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์ กับ Talent Director พี่ ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band กับ ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดงสด รำกลองยาว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เก๋ ชลดา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Talent Director พี่ ดีดี้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โอ้ เสกสรรค์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band กับ ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"รำกลองยาว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"หาผู้ชนะรางชัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นางรำ นำขบวน บรรยากาศในงาน TNT2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วงโย โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กับ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณหนูดี กับ มาในนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เดินการกุศล End Hunger: Walk the World"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา ยืนยง วงบูโดกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ครีม ธิชาชา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล เดินการกุศล End Hunger: Walk the World"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณเคนโระ โอชิดาริ และ คุณอลัน มิว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงาน Walk the World 2010 ดู mini-concert"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พนักงาน TNT กับงานดีๆ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณเคนโระ โอชิดาริ และ คุณอลัน มิว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา กับ เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กับ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เดินการกุศล End Hunger: Walk the World 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ร้องเพลง เทอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเทอ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อาร์ต วาเคชั่นส์ Vacation Band กับ ดีเจ เป้ ธัญญาอัณณ์ มาเป็น MC ของงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณเคนโระ โอชิดาริ และ คุณอลัน มิว กับป้ายรางวัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณเคนโระ โอชิดาริ และ คุณอลัน มิว "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงาน Walk the World 2010 ธง World Food"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดงสด รำกลองยาว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ กับหมวกที่เอามาประมูล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เจี๊ยบ วรรธนา, อิน อินทิรา, โอ้ เสกสรรค์ กับ ชัด ชัยชัตน์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"คุณเคนโระ โอชิดาริ และ คุณอลัน มิว "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อิน อินทิรา กับ เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กับ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงาน TNT"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงาน TNT: End Hunger "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงาน Walk the World 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นางรำ บรรยากาศในงาน TNT2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ร้องเพลง เทอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเทอ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบเงิน 50000 บาทให้กับ บ้านฉุกฉิน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บรรยากาศในงานของปี 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ดารามากมายกับของที่เอามาประมูล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ร้องเพลง เส้นขนานที่รักกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วงโย โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นางรำ นำขบวน บรรยากาศในงาน TNT2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thailand Talent Managing Director - James"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thailand Talent Managing Director - James"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เล่นเกมบาสเกตบอล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กับตุ๊กตาที่เอามาประมูล กับ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?TNTWTW2010

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เฟิร์ส - เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กับตุ๊กตาที่เอามาประมูล และผู้ชนะประมูล"

ประวัติการทำงาน

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดกิจกรรมเดินการกุศล “Thailand End Hunger: TNT Walk the World 2010ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อุทยานเบญจสิริ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารของเด็กๆ ทั่วโลก รวมถึงช่วยระดมทุนทรัพย์เพื่อนำไปจัดเตรียมอาหารให้กับเด็กๆ ในโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ World Food Programme และ มอบ เงินบริจาค 50,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

โดยทาง www.thailandtalent.com ในนาม บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติเป็นทั้ง partnerและผู้จัดงานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ใน คอนเซ็ปต์ - “Raise Fund & Fun” ที่ได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมาย

ไม่ว่าจะเป็น การประมูลของรักดาราและห้องพักโรงแรมสุดหรู เล่นเกมส์และซื้อสินค้าภายในงานเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย รวมถึงการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผู้สนับสนุนใจดีต่างๆ อาทิ www.pixpros.net, AIS,DTAC, Toyota Motors, Mövenpick Ice Cream,Unique Collection Hotel&Resort, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โรงพยาบาลวิภาวดี, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, น้ำดื่มตราสิงห์ และ Partner ใจดี รายอื่นๆ

 

ทั้งนี้ยังมีดาราใจบุญอีกมากมายมาร่วมงาน และนำของรักมาประมูล ครั้งนี้ด้วย ได้แก่ คุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, คุณหนูดี วนิษา เรซ, คุณ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล, คุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี, ดีเจเป้ 90 Balance FM ,พระเอกหนุ่มหล่อ คุณ เฟิร์ส-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ จาก ละครเรื่อง หวานใจกับนายจอมหยิ่ง , คุณ ปลา ปาลิตา โกศลศักดิ์, ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซย์โกะ, ริชชี่ รองมิสไทยแลนด์ปี 2010 รวมถึงไฮไลท์ของงาน กับ มินิคอนเสิร์ต Easy Listening ของ ศิลปิน ค่ายสนามหลวง ของ GMM GRAMMY อิน-อินทิรา, เจี๊ยบ วรรธนา โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป และ คุณชัด ที่มา ร้อง เล่นดนตรีแบบสดๆ อย่าง ไพเพราะ และ สนุกสนาน

 

นอกจากนี้ทาง Thailand Talent ยังได้จัดส่ง Pretty Girls ใจบุญที่มาช่วยงาน และสร้างสีสัน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :

1.      แพร์ - www.thailandtalent.com?alatis

2.      ฮอลล์ - www.thailandtalent.com?hallz

3.      กะต๊อบ - www.thailandtalent.com?zanymph

4.      บี - www.thailandtalent.com?chubbiez

5.      มาย - www.thailandtalent.com?banana9

6.      เบียร์ - www.thailandtalent.com?beer_nou

7.      ปอย - www.thailandtalent.com?Poizilicious

8.      น้ำชา - www.thailandtalent.com?NaMzCha

 

ซึ่งการจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสนุกสนาน น่าประทับใจ สร้างความอิ่มเอม ทั้งกายและใจ ให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงาน

ทาง Thailand Talent ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายสำหรับทุกความช่วยเหลือที่ดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้พบกันอีกในปีหน้า กับ TNT Walk the World 2011 นะคะ

 TNTWTW2010 (TNTWTW) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics