หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ t เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1162
www.thailandtalent.com?angle  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   t
ชื่อเล่น   t
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   t
เพศ   หญิง Gender
อายุ   39
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
163ซม.
31 "
25 "
33 "
43กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?angle

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่

ประวัติการทำงาน

ชื่อเล่น  หยา

น้ำหนัก  44

ส่วนสูง  163

สัดส่วน  32 / 24 ครึ่ง / 34

สัญชาติ  ไทย

เชื้อชาติ  ไทย

ผม           สีน้ำตาลช็อกโกแลต

ตา             นัยต์ตาสีดำ

สีผิว        ขาวเหลืองปานกลาง

ขนาดรองเท้า            Size 38,39

บุคลิกและอุปนิสัย   ร่าเริงแจ่มใส, เป็นกันเอง, อัถธยาศัยดี

อื่น ๆ                         ไม่ใส่เหล็กดัด, ไม่มีรอยสัก, ไม่ใส่คอนแทคเรน (แต่ถ้าจำเป็นต้องใส่ก็ใส่ได้คะ)

 

การศึกษา  : จบอนุปริญญาแล้ว ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาตรี ม.รามคำแหง

ความสามารถทางภาษา  : ภาษาไทย  = พูด/ดีมาก,  อ่าน/ดีมาก,  เขียน/ดีมาก

                                          ภาษาอังกฤษ = พูด/พอใช้, อ่าน/ดี,  เขียน/ดีมาก

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  : ใช้ Program MS Word, Exel, Access, Powerpoint, Dreamwever MX,Photoshop(เบื้องต้น), Internet, E-mail เป็นต้น

พิมพ์ดีด  :  ไทย = 35 คำ/นาที,   อังกฤษ = 40 คำ/นาที

ความสามารพิเศษ  :  ร้องเพลงได้หลากหลายแนว, เต้นโคโยตี้, รำไทย

มีความรู้และความสนใจ  :  คอมพิวเตอร์, Internet, โทรศัพท์มือถือ, ไม้ดอกไม้ประดับ, เพลงและเทคนิคการร้องเพลง

 

ประสบการณ์การทำงาน 

Full-time  :  พนักงานธุรการช่าง  ที่ Power Air System Co., Ltd. (1ปี)

 พนักงานธุรการขาย  ที่ Jaspal and Sun Co., Ltd.  (6 เดือน)

     พนักงานธุรการประจำออฟฟิศ  ที่ Team System Co., Ltd. (1 ปี)

 

Part-time  :  ฝึกงานธุรการ แผนกจราจร ที่สภอ.เมืองสมุทรปราการ (2 เดือน)

     ด้านงานขาย      -   พนักงานขาย (จัดรายการ) รองเท้านักเรียนยี่ห้อ Bata  1 เดือน

-   PC. Part-time เสื้อผ้ายี่ห้อจอห์นเฮนรี่  ห้าง Central (3 วัน)

-   ขายของทาง Internet เช่น VCD สอนเต้น HipHopและ เต้นแอโรบิคแดนซ์, เสื้อผ้าทั้ง   มือหนึ่งมือสอง,  

     ซิมการ์ดและกระดาษรองนั่งชักโครก เป็นต้น (ปัจจุบัน)

-   ขายเครื่องสำอางค์ Mistine และสินค้าFriday (ม.ค. 52 นี้ครบรอบ 2 ปีแล้วคะ)                

     

ด้านงาน Pritty      -     Pritty เชียร์ขายรถยี่ห้อ Land Rover งาน Motor Show 2006 ที่ Bitec บางนา (2 วัน)

  -      Pritty เชียร์ขาย ขนมปังของห้างโลตัส (2 วัน)

 

                 ด้านงานแสดง       -  นางเอก MV.ลูกทุ่ง  เพลงเบอร์โทรเจ้าชู้ ของดอกอ้อ ทุ่งทอง ค่ายแกรมมี่โกลด์

-  เข้าฉากมวยคาดเชือกเป็นพริ้ตตี้เชิญของรางวัล ในละครเรื่องเลดี้มหาชน พี่พอลล่าเป็นนางเอกคะ

-  ติดรูป โฆษณา โอโม่ OnAir ประเทศเวียดนาม

-  ถ่ายภาพนิ่งหมู่ชุดไทยลงนิตยสารของต่างประเทศ

-  Extra  =  ละคร, ภาพยนตร์, โฆษณา, MV,  วีดีโอพรีเซ็นต์ (มากมายหลายงานช่วงเก็บเกี่ยว 

    ประสบการณ์ คะ)

-  อื่นๆ จิปาถะ ทางด้าน Job Freelance

 

กิจกรรมอื่น ๆ 

-       ประกวดร้องเพลงกับชมรมดนตรี ของ ม.รามคำแหง เข้ารอบแรกทั้ง 3 ประเภท คือสากล, ไทยสากลและลูกทุ่ง  และเข้ารอบที่สอง 1   ประเภท  คือประเภทเพลงสากล (แต่น่าเสียดายวันรอบชิงดันไม่สบายเลยแค่ได้ไปร้องอดลุ้นเลย)

-          อบรมการสร้าง Web Site กับ ร.ร. อรรถวิทย์พณิชยการ

-          DJ. ฝึกหัดจัดรายการเพลงวิทยุชุมชน คลื่น 90.75  จ.สมุทรปราการ

-          เป็นตัวแทนห้องเรียนใส่ชุดไทยแห่เทียนพรรษา วันออกพรรษาของ ร.ร.อรรถวิทย์พณิชยการ ตอน ปวส.

-          เป็นตัวแทนห้องเรียนใส่ชุดไทยแห่เทียนพรรษา วันออกพรรษาของ ร.ร.อรรถวิทย์พณิชยการ ตอน ปวส.

-          เป็นตัวแทนห้องเรียนใส่ชุดไทยแห่กระทง เทศกาลวันลอยกระทงของ ร.ร.อรรถวิทย์พณิชยการ ตอน ปวส.

-          และอื่น ๆ จิปาถะสมัยเรียนและทำงานคะ

              

านอดิเรก

เล่น Internet, อ่านหนังสือ, ร้องKaraokae, ซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆ (ตำแหน่งนักร้องนั่นเอง)และเดิน Shopping  เป็นต้นคะ

 

หมายเหตุ :   - ไม่รับงานเสื่อมเสียต่าง ๆ เช่น นั่งดริงค์, ไซส์ไลน์, ส่งเสี่ย เป็นต้น

      - ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ นอกนั้นได้ทุกแนว เซ็กซ์ซี่ได้แต่ไม่โป๊นะคะ  (เพราะหุ่นไม่ให้คะ)            

                      - ทำงานกลางคืนได้ (แต่ต้องแล้วแต่ลักษณะงาน, เวลาและสถานที่ใกล้ไกลที่พักคะ)

                      - ออกต่างจังหวัดได้บ้างแล้วแต่โอกาสและตามรายละเอียดงานคะ

                      - rate การรับงาน แล้วแต่เนื้องานคะ

 

~*~*~*~*~**********ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน Profile ของทักนะคะ**********~*~*~*~*~t (t) is from Ramkhamhaeng University (open university)

This Month1
Last Month0
Total Votes: 2
TT Zone - Pics