หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Au เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1109
www.thailandtalent.com?auau  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   Rungrat Sae-tia (รุ่งรัตน์ แซ่เตีย)
ชื่อเล่น   Au
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   อุ๊
เพศ   หญิง Gender
อายุ   39
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
169ซม.
33 "
24 "
35 "
47กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?auau

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน

เข้ารอบสุดท้าย Miss Maxim 2008
เข้ารอบสุดท้าย Playboy Playgirl by chang 2009

ถ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของ MOtO
โฆษณารถยนต์(ยี่ห้อหนึ่ง)onairเร็วๆนี้

 ออกรายการ  Funny Girl (คำถามตอน my first kiss) ทางช่อง True viSiOn             
 พิธีกรรายการช่อง TGN (ของ True viSiOn)

 Extra  MV วง SPF (วงใหม่ของ Grammy)

ถ่ายแบบ  -  นิตยสาร Maxim magazine
                    -  นิตยสาร Allure hOt Girls...                                                              
                    -  นิตยสาร OMG Magazine
                    -  นิตยสาร Happy Girl
                    -  นิตยสาร Magazine vol.3
                    -  นิตยสาร TurnOn
                    -  คอลัมภ์ในนิตยสาร  Zoo 
                    -  ตามwebsite
                    -  คอลัมภ์ใน นิตยสาร Chezze
                    -  Girls sexy Download
                    -  ชุดชั้นใน Onono
                    -  ถ่าย Portrati Trip ต่างๆ
                    
- นิตยสาร VRC Magazine vol.6
                   - นิตยสาร RUSH

                   - นิตยสาร MotorsportMag vol3

               - นางแบบคอร์สสอนถ่ายรูป @ Nuk Studio

               - นิตยสาร RUSH ฉบับเดือนเมษายน 53

               - นางแบบคอร์สสอนถ่ายรูปเบื้องต้น @ลาดพร้าว 
               - Web GuitarSiam (Guitar next door)
               - OMG Download  
               - Web Girllery 
               - Modern Night #ตุลา5

เดินแบบ  -- Absolute(Rasberry) @ The pent
                   - Absolute(Rasberry) @ ร้านสนุกนึก จ.พิษณุโลก

                   - Absolute(Rasberry) @ ร้าน Worm up จ.เชียงใหม่
                   - งาน motor show จ.ระยอง
                   - สถานบันเทิงต่างๆ 
                   - งานลดภาวะโลกร้อน @ม.ธุรกิจบัณฑิต
                   - งานศิษย์เก่าอัสสัมชัญ

                   - งาน party ขอผับย่านศรีนครินทร์ 

               - งานปาร์ตี้+ประกวด Pretty Chang @ ร้านไม้โท (ได้ที่2)
               - งาน Party sexy girl @ ร้านBubble
               - งาน Car wash
               - งานโปรโมท OMG
               - งาน Body Paint@โรงแรมรอยัลออคิด
               - The Bank wet dream party

Pretty-MC   - เครื่องสำอางยิปแซงลอเรนส์ @Paragon 
                      - spy @พัทยา
                      - Game Online X-Shot @งาน Winner FPS 2009
                      - งานเลี้ยงParty ในเเครือเซนทรัล  

                      - 3K @งาน Honda one make race2009จ.นครราชสีมา

                      - น้ำมันเครื่อง Zic @งาน Pro Racing Serie2009 สนามพีระ 
                      - 3K @งาน Toyota Motor Sport Festival2009 จ.พิษณุโลก         

                      - 3K @งาน NITTO 3K Racing Car Thailand 2009 สนามพีระ
                      - 3K @งานบางแสนสปีดเฟสติวัล 2009
                      - Smirnoff Mission Possible @ร้านราตรีสโมสร-ร้านFullMoon
                      - Johnnie Walker Black Label @Memory

                      - Smirnoff Mission Possible @Kaosan centre
                      - Smirnoff Mission Possible @ร้านthe stories
                      - งานแถลงข่าว Infogus (IT city) @โรงแรมอัมรินทร์                        
                      - สนามกอล์ฟ  @สนามปัญญา

                      - Smirnoff Mission Possible @ร้านเรื่องเหล้าเย็นนี้ 
                      - สนามกอล์ฟ @สนามอัลไพน์ กอล์ฟ&สปอร์ตคลับ
                      - Marlboro @Olive
                      - Marlboro @Whow
                      - Marlboro @Prop bar
                     - เนเจอร์กิฟ @งานJet Ski World Cup Grand Prix2009
                     - 3K @งาน Honda one make race2009 จ.เชียงใหม่
                     - งานเลี้ยงบริษัทเครือ SCG

                     - งานเลี้ยงบริษัท TQM
                     - งาน EVP night party
                     - MC งานกีฬาสี @โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครือสหพัฒน์
                     - งาน Bangkok charity Cup 2009
                     - งาน Champion Day 3K+Nitto
 

              - งานเปิดตัวเกมส์ ADAY

                - งานนิทรรศการเปมัง ปาฏิโมก ๑หอศิลป์
                - mOtOr shOw2010 บูธมิราจ
                - พริตตี้ @ร้านหัวหิน
                - LM @ Lizm

                
- งาน @ฟุตบอลพระเครื่อง
                 - งาน Experience The Champion
                        อื่นๆๆ

 

 อุ๊ (Au) is from Thai Chamber Of Commerce University

This Month0
Last Month0
Total Votes: 1

รถเมล์ (mal) - 11/20/2009 9:19:04 AM
วู้ววววววววววววววTT Zone - Pics