หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Jiffy เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 3327
www.thailandtalent.com?bkk_juilet  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   Piriyapron Soontra
ชื่อเล่น   Jiffy
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   จิ๊ฟฟี่
เพศ   หญิง Gender
อายุ   36
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
165ซม.
35 "
25 "
35 "
46กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"FHM Girl Next Door 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"FHM Girl Next Door 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"FHM Girl Next Door 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"FHM Girl Next Door 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"FHM Girl Next Door 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bkk_juilet

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร

วีดีโอของ Talentประวัติการทำงาน

Profile :

 
Name : Piriyapron Soontra
Nickname : Jiffy (จิ๊ฟฟี่)
Height : 165 cm
Weight : 46 kg
Measurements : 34-25-35 (Size S - M)
Shoe size : 36 (5 1/2)
Tattoo : None
Eye colour : Dark brown
Hair colour : Dark brown
Skin : Fair, smooth and heathy skin
Language : Thai / English

 
Experience :
 
- Brand Ambassador, Smirnoff (3 months)
- Beauty Ambassador, Proactiv-solution (1 month)
- Pretty, Marlboro & LM (2 months)
- Pretty (Eng), Grand opening The Beaches Resort @ Chonburi
- Pretty (Eng), Wearnes Volvo's Thank You Party
- Pretty, Smirnoff Sodamix @ Route66
- Pretty & MC, Tessco Lotus Design & Construction New Year Party 2009 @ Chaophaya Park
- Pretty (Eng), 5th Anniversary Auto Exchange @ Ferrari Showroom Pattaya
- Pretty & MC, Seminar CAT Telecom PCL., Royal River Kwai Resort, Kanchanaburi
- Pretty & Dancer, SCG - TPM Kick Off @ SCG, Ratchaburi
- Pretty (Eng), Dtac - Nordic Chamber @ Grand Millennium Hotel
- Pretty (Eng), Jungle Mirage 2010 @ Centara Grand Mirage Beach&Resort Pattaya
- Pretty (Eng), Phuket International Boats Show @ Royal Phuket Marina
- Pretty, NIVEA SUN SPF 50 @ Siam Discovery
- Pretty, Medicare Reopening @ Medicare Clinic, Siam Square
- Pretty, Sansiri Iconic Living @ Paragon Hall, Siam Paragon
- Pretty, AIS (Mobile Track & Trace) 
- Pretty, AIS (Home Surveillance)
- Pretty & MC, Hitachi - Green wave 106.5 FM, Green Fan Club Mocktail Party @ Amari Watergate
- Pretty & MC, Bridgestone (Tire Safety Project) @ Ayuthaya
- Pretty, Grand Opening Condo @ Rhythm Ratchada Condominium
- Pretty, Grand Opening Bankkin Xenon @ Rama 4
- Pretty, 20th Anniversary, Automotive Mold Technology Co.,Ltd @ Four Season
- Pretty (Eng), Istorm 2010 @ Pattaya
- Pretty, Weekly WISE Golf Competition @ Ayuthaya Golf Club
- Pretty (Eng), Thai Metalex 2010 @ Flow Asia's booth, Bitec Bang Na
- Pretty (Eng), Dresser Rand - Asia Paific Sales Representatives Meeting @ Royal Cliff Beach Resort, Pattaya
- Pretty, King Of Race Truck @ Tepnakorn Motor Sport Complex 
- Pretty, 100 Pipers @ Big Mountain Music Festival , Kao Yai 
- Pretty (Eng), Hennessy Exclusive Collection
- Pretty (Eng), The Opening Ceremony UBE Global Innovation Center
- MC (Eng), Centara Grand Carnival 2011 @ Centara Grand Mirage Beach&Resort Pattaya
- Pretty, ต้อนรับนายกฯ อภิสิทธิ์ งานแถลงข่าว กอรมน. @ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
- MC, งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2554 จ. สระบุรี บูธนมตรามะลิ
- Pretty (Eng), Russian Standard Vodka @ Sukhumvit 11
- Pretty, DHL @ Enigma Cinema, Siam Paragon, Bangkok
- MC, Sheene @ Chonburi
- MC, Honey-V By BSC @ Robinson Ratchada, Bangkok
- Pretty (Eng), Seminar Trinity Forum 2011 @ King Power, Bangkok
- Pretty, งานแถลงข่าวโครงการเปลี่ยน LPG เป็น NGV @ กระทรวงพลังงาน
- Pretty, Sheene @ Ratchaburi
- Pretty, งานแถลงข่าว Chang Wonder Water Land@ Fallabella
- Pretty, Seminar Phon Thanya PCL @ Dusit Thani, Bangkok
- Pretty, Anniversary Party Colt Plus(Thailand)Co.,Ltd. @ Maenam Ramada, Bangkok
- MC, Honey-V By BSC @ Big-C Thonburi, Bangkok
- Pretty, Schwarzkopf Freshlight Foam Color@ CTW
- Pretty, Aster Spring @ Future Park Rangsit
- Pretty, Central Men with Style, Russian Standard Vodka's Booth @ Central Chidlom
- Pretty (Eng), Intermach 2011 @ Flow Asia's Booth, Bitec, Bangkok
- Pretty (Eng), ThaiFex - World of Food ASIA 2011 @ Binggrae's booth, Impact, Bangkok
- Pretty (Eng), Propak 2011 @ Syspex's Booth, Bitec, Bangkok
- Pretty (Eng), Manufacturing Expo 2011 @ InterPlas Polaris's booth, Bitec, Bangkok
- Pretty, Floral Temptation by Watson @ Big C Rama4, Bangkok
- Pretty, งานแถลงข่าวเซ็นต์สัญญา NGV-System Co.Ltd., @ Conrad Hotel, Bangkok
- Pretty, งานแถลงข่าวเปิดงาน Burapha Expo @ Paradise Park, Bangkok
- Pretty, Drift Competition 2011 by Mmax บูธ Motor Sport Magazine  @ Bangkok Racing Circuit, Bangkok
- Pretty, Roadshow เครื่องดื่ม Minute Maid Pulpy @ อาคารสำนักงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ
- Pretty, Soft-Opening D-Land Property @ Samutsakorn
- Pretty (Eng), TIPREX 31 Aug - 3 Sep 2011 @ Sansin's booth, Bitec, Bangkok
- Pretty (Eng), Oil & Gas Thailand 2011 @ Eastern Trade Media PTE LTD's booth, Impact, Bangkok
- Pretty (Eng), Wire Tube Southeast Asia 2011 @ Eastern Trade Media Pte Ltd's booth, Bitec, Bangkok
- MC, Toyota League Cup 2011 @ LEO Beer's booth, Yamaha Stadium, Impact, Bangkok
- Pretty (Eng), BMAM Expo Asia 2011 @ BSP Global Coporation Co Ltd's booth, Impact, Bangkok
- Pretty (Eng), Luxury Festival 2011 @ Maurice Lacroix's booth, Impact, Bangkok
- Pretty, Go Together For Next Generation Siminar 2011 @ Siam Motors Parts Co Ltd, Bangkok
- Pretty (Eng), Business Class Asia @ Ploenchit Fair 2011
- Pretty (Eng), CEA @ Thailand Oilmen's Charity Invitational (TOCI) Golf Tournament
- Pretty, Grand Opening SK Clinic @ SK Clinic, Bangkok
- Pretty (Troop), The Mall Season of Sharing @ The Mall Ramkhumhang, Bangkok
- Pretty, MBA Think Thank @ OCSC Education Fair, Paragon Hall, Bangkok
- Pretty, งานเลี้ยงรุ่น อสัมชัญ 72 @ Amari Boulevard, Bangkok
- Presenter, New Campaign Neptune Drinking Water
- Pretty, Grand Opening Zen @ Central World, Bangkok
- Pretty, LEO Beer's booth @ SCG, Impact, Bangkok
- Pretty, Kennedy PowerPrep @ TIEE Education Fair, Paragon Hall, Bangkok
- Pretty, งานเพลินวาน (Songkran Fes. 2012) @ Siam Discovery, Bangkok
- MC, Kennedy PowerPrep @ U Expo 2012, BITEC, Bangkok
- Pretty, International Conference On Highway Engineering 2012 @ Centara Grand, Bangkok
- Pretty (Eng), World Tunnel Congress 2012 @ Kenber Geotechnic Booth, QSNCC, Bangkok
- Pretty (Eng), Intermach 2012 @ Flow Asia's Booth, Bitec, Bangkok
- Pretty (Eng), ThaiFex 2012- World of Food ASIA 2012 @ Binggrae's booth, Impact, Bangkok
- Pretty, Summer Garden Condo (July-August 2012)

- Pretty, Seminar Hotel Security Executive Group (HOSEG) @ Conrad, Bangkok

- Pretty, Safety week 2012 @ PPI's booth, Impact, Bangkok


 
Other :
 
- Miss Blue Jeans 2008
- Miss Superclub Season 2009
- Extra ละครช่อง 3 เรื่อง "พยัคฆ์ร้ายสมองกลวง"
- Extra ภาพยนตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4"
- Extra ภาพยนตร์อินเดียเรื่อง "Student of The Year by Benetone Films"
- Extra โฆษณา Big C

 
More about me :
 
I'm punctual, ability to work early /
late hours, friendly personality with
good attitude for work, enjoy
meetng and talking with all types of
guests and work well under presure.
 
Thank you for your attention.จิ๊ฟฟี่ (Jiffy) is from Bangkok University

This Month0
Last Month2
Total Votes: 3

ปาล์ม (Palm) - 1/21/2009 2:23:16 PM
ชอบจิ๊บจังTT Zone - Pics