หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Onn เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1935
www.thailandtalent.com?bubble  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   วรินทร์ สุขประเสริฐ
ชื่อเล่น   Onn
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   ออน
เพศ   หญิง Gender
อายุ   40
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
อังกฤษ (English)
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
166ซม.
32 "
24 "
33 "
44กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"@ สวนรถไฟ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Model Singha Beer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"@ สวนรถไฟ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"@ สวนรถไฟ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Model Charity Trip 29/05/2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Model Charity Trip 29/05/2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Model Charity Trip 29/05/2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Model Charity Trip 29/05/2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Model Charity Trip 29/05/2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty wash united"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty wash united"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty wash united"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty wash united"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริปแฟชั่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sexy Leo Girl # 4"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"นางแบบทริป BB GUN"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty world tech ฟุตบอลไทยลีก "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty world tech ฟุตบอลไทยลีก "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Architect'11 booth nahm 8-13 Feb.2011"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Architect'11 booth nahm 8-13 Feb.2011"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?bubble

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน


PROFILE

ไม่จัดฟัน ไม่สัก ไม่เจาะ ไม่ศัลยกรรม

 

ชื่อ น.ส.วรินทร์ สุขประเสริฐ
ชื่อเล่น ออน
ส่วนสูง 165 ซ.ม.
น้ำหนัก 43 กก.
สัดส่วน 32-23-33
สีผิว ผิวสองสี
สีตา ดำ (สามารถใส่คอนเทคเลนส์เพื่อเปลี่ยนสีได้)
สีผม ดำ (ดำธรรมชาติไม่เคยทำสีผม)
เบอร์รองเท้า 37-38
Sideเสื้อ : S,M
Sideกางเกง-กระโปรง : S,M


การศึกษา :

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการฝึกงานจากบริษัทในเครือGMM แกรมมี่
ผ่านการอบรม Dance Extreme # 3 GMM Grammy
ความสามารถพิเศษ : รำไทย วาดภาพ เชียร์ลีดเดอร์ Dancer(Step/Freestyle/Team)


ประสบการณ์การทำงาน :
รำไทย
-เป็นนักเรียนนาฎศิลป์ของโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
-งานรำลึก คุณครู ละมุน ยมคุปต์ ณโรงละครแห่งชาติ
-ตัวแทนรำหน้าพระที่นั่ง Student Expo อิมแพค เมืองทองธานี
-กิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมาย

Dancer
-Dancer  Party  New year  @ Sukhumvit 11ธ.ค.2009
-Auto Square @ The Mall Ngamwonwan 15-16 ส.ค. 2009
-ประกอบเครื่องเสียงติดรถยนต์JVC,Pioneer
@ Tesco Lotus
@ Big C พระราม2
@ The Mall บางแค
@ The Mall โคราช
@ IT CITY @ เซียร์รังสิต
-Grand Opening ร้าน Peek ประชาชื่น
-Grand Opening ร้าน Rad รัชดา ซ.4
-Grand Opening ร้าน Area to duo @ พระราม2
-IT City Dancer เปิดงาน
-Motor show
-Private party @ Verinda Resort Huahin
-Private party @ Emporium Hotel
-Show room NISSAN @ อ.บางละมุง สมุทรสาคร
-Event party etc.
-Event Verinda Resort Huahin
-Event Happy New Year party Novotel
-Grand Opening The Grate club @ sukumvit
-Event @ Emporium Hotel
-Event @ เชอร์ราตัน Hotel
-Event party Etc.


Pretty
-Pretty งาน Architect Expo 2011 Booth nahm @ เมืองทองธานี 8-13 ก.พ.2011
-Pretty งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า DHL @ Nokia Theater Siam Paragon 25 พ.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 22 ต.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 19 ก.ย.2010
-Pretty Sexy Leo Girl #5“Sextreme Dressing Room Party”@ Moon Star Studio 9 ก.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 22 ส.ค.2010
-Pretty wash united สาขาดอนเมือง 20 ส.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 7 ส.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 10 ก.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 4 ก.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ Yamaha stadium เมืองทองธานี 26 มิ.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 20 มิ.ย.2010
-Pretty ลงทะเบียนงานเลี้ยงรุ่นผู้กำกับตำรวจ @ สำนักศึกษากองบัญชาการ วิภาวดี 16 มิ.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 13 มิ.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 1 มิ.ย.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.ศรีสะเกษ 9 พ.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.ชลบุรี 2 พ.ค.2010
-Pretty เครื่องเสียงติดรถยนต์ World Tech สปอร์นเซอร์ทีมฟุตบอลสมุทรสงคราม FC @ จ.สมุทรสงคราม 24 เม.ย.2010
-Pretty Dance งานเปิดตัวฟุตบอล ทีมสมุทรสงคราม 21 มี.ค.2010
-Pretty งานแถลงข่าวเปิดตัว สโมสรฟุตบอล SCG สมุทรสงคราม FC @ อบจ.สมุทรสงคราม 19 มี.ค.2010
-Pretty งานโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ Ice cream Nestle @ เมืองทองธานี 28 ก.พ.2010
-Pretty GPS M3 @ Silom Complex 8,11-13 ม.ค.2010
-Pretty Concert Decembery @ สนามเสือป่า ราชดำเนิน 19 ธ.ค.2009
-Pretty Jurlique @ Siam Paragon 12-13 ธ.ค.2009
-Pretty Marlboro @ เกษตร-นวมินทร์ 4 ธ.ค.2009
-Pretty Party Sexy Leo Girl # 4 @Thunderdome เมืองทองธานี 21 พ.ย.2009
-Pretty งานเลี้ยงรุ่นสวนกุหลาบ รุ่น 88 @ Anoma Hotel 14 พ.ย.2009
-Pretty Honda car & scoopy i @ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 6 พ.ย.2009
-Pretty เครื่องสำอาง Jurlique @ Siam Paragon 31-1พ.ย.2009
-Register งานเปิดตัวหนังสือ Happy&Healthy ของคุณพลอย จริยเวช @ คิโนะคุนิยะ  Siam Paragon 2009
-Pretty งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 6 2009@เมืองทองธานี บูธ GPO Curmin องค์การเภสัชกรรม
-Pretty โครงการ  SHIBUYA 19 ประตูน้ำ2009
-Pretty BB GUN Grand opening night party @ Century อนุสาวรีย์ชัย 2009
-Pretty Kloster beer @ Sports City
-Pretty dance งานเลี้ยงรุ่น ACC @ โรงแรมออร์คิดเซอร์ราตันสุรวงศ์
-Pretty dance งานเลื่อนตำแหน่ง ส.ส.@ พุทธมนฑล สาย4
-Pretty dance party @ บ้านสุขนิรันด์ พุทธมนฑล สาย4
-Register งานเลี้ยงรุ่น ACC @ โรงแรมออร์คิดเซอร์ราตันสุรวงศ์
-Register งานแต่งงาน
-Pretty Fit Lady @ Thai country club <TMB IMCC credit card>2008
-Pretty Fit Lady @ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ บางนา <TMB IMCC credit card> 2008
-Pretty Fat Fest Plaza 2008 @ IMPACT เมืองทองธานี บูธ Fine Tune Studio


PR. (ประชาสัมพันธ์จริงๆ)
-Event รัชดา ซ.4
-สำนักพิมพ์ Bliss Publishing สำหรับในช่วงงานสัปดาห์หนังสือทุกปี (Freelance)

เดินแบบ
-BB GUN Grand opening night party @ Century อนุสาวรีย์ชัย 2009

ถ่ายแบบ
-ปกหนังสือพ็อกเก็ตบุค ถ่ายนิ้ว และช่วงตัว 13 ส.ค.2010
-ปกหนังสือพ็อกเก็ตบุค เรื่องเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ (Pretty litter liar) เล่ม 1-4,6-7 (เห็นตั้งแต่ปากลงมา) 6 ก.พ.2010 
-ปกหนังสือพ็อกเก็ตบุค เรื่องปราบซ่าสาวแสบ (Ain't she sweet?) (ไม่เห็นตา) 6 ก.พ.2010  
-ปกหนังสือพ็อกเก็ตบุค เรื่องจับคู่ดีนัก หลอกให้รักซะให้เข็ด (Match me if you can) (ถ่ายเฉพาะเท้า) 6 ก.พ.2010
-ปกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค เรื่องคินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่15 สัตว์ป่าแสนสวย 2009

Extra
-ละครดังช่อง 3 เรื่อง แฟนผมเห็นผี ถ่ายทำวันที่ 13 ก.ย.2010 ออนแอร์ 24 ต.ค.2010 
-ละครบันทึกกรรม ตอนผิดครู รับบทกิ๊กของพี่เอ ไชยา มิตรชัย ถ่ายทำวันที่ 6 ส.ค.2010 ออนแอร์ ต.ค.2010
-ละครซิทคอม บางรักซอย9 ตอน ศึกชิงรีโมท (รับบทเป็นอั้ม) ถ่ายทำวันที่ 25 ก.พ.2010ออนแอร์ 27 มี.ค.2010 # 4/4 
-ละครซิทคอม บางรักซอย9 ตอน เวลคัมแบก มิสเตอร์บักหำน้อย (รับบทเป็นอั้ม) ถ่ายทำวันที่ 25 มี.ค.2010 ออนแอร์ 24 เม.ย.2010 # 5/5
-ละครซิทคอม บางรักซอย9 ตอน Who are you ? มันเป็นใคร ? (รับบทเป็นอั้ม) ถ่ายทำวันที่ 26 มี.ค.2010 ออนแอร์ 1 พ.ค.2010 # 4/5

Trip ถ่ายภาพ
-ศุกร์ 12/12/2008 ลานเบียร์ Singha @ Zentralworld by dpix mania p' แมวแหมียว
-อาทิตย์ 07/12/2008 สวนรถไฟ by dpix mania p' แมวแหมียว และชาวแกงค์
-ศุกร์ 05/12/2008@ Zentralworld by p' ปาน

Contest
-เนสกาแฟ Dance
-GJ Search GJ First 2007 ช่อง true vision 60
-
Audition dancer babb bird bird 2008 ผ่านเข้ารอบรอเซ็นสัญญา
-Presenter Tesco Lotus โครงการ 3 2009 
Etc.
ออน (Onn) is from Dhurakij Pundit University

This Month1
Last Month1
Total Votes: 26

ออน (Onn) - 2/5/2011 11:02:50 PM
HaPpY BiRtHdAy 

นะจ๊ะ 

อวยพรวันเกิดให้กับตัวเอง ^^TT Zone - Pics