หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Chai เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 9864
www.thailandtalent.com?chicha  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   วีรชัย กาญจนฐิติวรณ์
ชื่อเล่น   Chai
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   ชัย
เพศ   ชาย Gender
อายุ   47
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
172ซม.
36 "
29 "
"
63กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"ถ่ายสตูดิโอ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานประกาศเกียรติคุณสมาชิก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานประกาศเกียรติคุณสมาชิก(2)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานประชุมสมาชิก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกร Roadshow ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนTOTO-10 จังหวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกร Raodshow ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนTOTO-10จังหวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"เจ้าหน้าที่ประจำบู้ท ให้คำแนะนำ ปรึกษา เรื่องผลิตภัณฑ์ Skin Care, Beauty Care และ Home Care"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"คละภาพพิธีกรงานต่างๆ (1)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"คละภาพพิธีกรงานต่างๆ (2)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"คละภาพพิธีกรงานต่างๆ (3)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกร Roadshow งาน"กระทรวงยุติธรรมพบประชาชน"-15จังหวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกร Roadshow งาน"กระทรวงยุติธรรมพบประชาชน"-15จังหวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"บรรยากาศงาน Roadshow "กระทรวงุยุติธรรมพบประชาชน"-15จังหวัด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"ลูกทุ่งก็ทำได้นะ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานปีใหม่ 2551"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานปีใหม่ 2551"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานปีใหม่ 2551"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"พิธีกรงานปีใหม่ 2551"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"Gas Tech@BITEC,10-13Mar08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"Gas Tech@BITEC,10-13Mar08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"Presenter for Motor Cross"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"ECCO Fashion Show@Paragon"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"งานธงฟ้าฯสนามกีฬาแห่งชาติ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"งานธงฟ้าฯสนามกีฬาแห่งชาติ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-1"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-2"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-3"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-4"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-5"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-6"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-7"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-8"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย-9"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย10"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการสด"ไทยมุง"ทีวีไทย11"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


"รายการครอบครัวเดียวกัน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chicha


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chichaการบันทึกเสียงของ Talent"เสียงอ่านข่าว1""เสียงอ่านข่าว2""เสียงอ่านข่าว3""เสียงอ่านข่าว4""เสียงอ่านข่าว5""เสียงอ่านข่าว6""เสียงอ่านบทความ""เสียงอ่านบท(ร-ล)""เสียงตัวละครเด็กผู้ชาย""เสียงอ่านสปอต-ผู้ประกาศชาย""เสียงอ่านสปอต-เจ้านายและผู้ประกาศชาย(ช่วงท้าย)""เสียงอ่านสปอต-ผู้ประกาศชาย""เสียงอ่านสปอต-เจ้านายและผู้ประกาศชาย(ช่วงท้าย)"

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลส่วนตัว

 

·       ชื่อ วีรชัย กาญจนฐิติวรณ์ ชื่อเล่น ชัย

·       ปัจจุบันอายุ 32 ปี ส่วนสูง 172 ซม. หนัก 63 กก.

·       จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·       สนใจและชอบงานบันเทิง และการแสดงออก เพราะเป็นคนสนุกสนาน กล้าคิด กล้าพูด

·       ภาษา ได้ทั้งไทยและอังกฤษ

·       กีฬา เน้นออกกำลังกายที่ฟิตเนสคลับ / แอโรบิค / ว่ายน้ำ / แบดมินตัน

·       เป็นคนผิวสองสี (แดง-ดำ) / ตา-สีดำ / ผม-สีดำ

·       รับงานประเภท พิธีกร, MC, Entertainer, ถ่ายแบบโฆษณา, ไม่เน้นงานอบายมุขและสถานบันเทิง เพราะเป็นคนไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ แต่สามารถเดินทาง ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้

 

งานประจำที่เคยทำ มีดังนี้

- Ground Staff ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ทำงานที่สนามบินดอนเมือง

- Guest Service Agent ของโรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

- Customer Relations Supervisor ของบริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด(ธุรกิจBug1900)

- Member Relations Supervisor ของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และย้ายแผนกมาทำในตำแหน่ง Business Training Supervisor ดูแลงานสัมมนา ประชุม และ event เล็กๆ

 

งานบันเทิงที่เคยทำมาก่อน ก็มี ดังนี้

- เคยเป็น dancer รายการดาวล้านดวง ช่อง3

- เคยได้อันดับที่1 จากการประกวดพิธีกร รายการ Star Search on 3 ช่อง3

- เบื้องหลังรายการเกมโชว์ เขียนบท-มุข กำกับเวที รายการ เกมพิศวง ช่อง7 / เกมโซน ช่อง9 และบิ๊กเกม ช่อง3

- ตัวแทนโต้วาที และเป็นเชียร์ ลีดเดอร์ ของ คณะฯ

- เป็นผู้สื่อข่าว / เขียนข่าว+สารคดี / อ่านข่าว ทางสถานีวิทยุ

- เป็นพิธีกรในงานสำคัญ ของบริษัทที่เคยทำงานมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำบู้ทงานevent และวิทยาการในงานสัมมนา เช่น กิจกรรม Member club, Meet&Greet กับดารา/นักร้อง ของ บริการ Bug1900, พิธีกรเวที/ภาคสนาม/เจ้าหน้าที่ประจำบู้ท ของ ผลิตภัณฑ์ Skin Care และ Hair Care ของ Aviance เป็นต้น ตลอดจนคนนำสันทนาการในกิจกรรมต่างๆ

- เป็นพิธีกรในงานประชุม สัมมนา ฝึกอบรม สำหรับสมาชิก เช่น งานประชุมสมาชิกธุรกิจของยูนิลีเวอร์, งานฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของ Aviance รวมถึงสัมมนาปฎิบัติการเกี่ยวกับวงดุริยางค์ เป็นต้น

- เป็นผู้นำกลุ่ม(Group Leader) สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนดุริยางค์ ไทย-สิงคโปร์ ปี 2549 และ 2550

- เป็นผู้นำกลุ่ม(Group Leader) ให้กับสื่อมวลชนสัญจร(Press Tour) ในงานมหกรรมสมุนไพร 29 ส.ค.-2 ก.ย. 50

- เป็น MC ให้กับ Roadshow ทั่วประเทศ(เช่น ภูเก็ด หาดใหญ่ โคราช ลำปาง เชียงใหม่ อยุธยา นครสวรรค์ ระยอง อุดรธานี นครปฐม เป็นต้น) ของ ชุดเครื่องนอน TOTO ซึ่งในงานมีการขายสินค้า กิจกรรมบันเทิง และการประกวดเต้นของน้องๆ ระดับอนุบาล และประถม ตั้งแต่ มีนาคม-มิถุนายน 2550

- เป็น MC ให้กับ โครงการ กระทรวงยุติธรรมสัญจร ตลอด 15 จังหวัด ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ พัทลุง อ่างทอง อุทัยธานี หนองบัวลำภู ประจวบคีรีขันธ์ ตาก น่าน สตูล ลพบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ พิจิตร แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และ สิงห์บุรี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน 2550

- เป็น MC ให้กับงานกิจกรรม Merry X’Mas & Happy New Year 2008 และ Thank you Party ของ Califonia Fitness ปี 2008

- เป็น MC ให้กับงานกิจกรรม New Year Count Down 2008 ของ โรงแรม Royal River

- เป็น MC(ภาษาอังกฤษ) ให้กับงานGASTECH 2008 International Exhibition & Conference ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 51ให้กับบู้ทของบริษัท RWE จากประเทศเยอรมัน

- เป็น MC ให้กับงาน SF Cinema Dinner Talk with KTC ดำเนินรายการและสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของ KTC Bangkok Convention Center – Central World Plaza เมื่อ 25 มี.ค. 51

- เป็น Presenter ใน VDO Presentation สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก Super Motor Cross 2008 ให้กับ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ Quick ของ บริษัท โยโก อัลลอย วิลส์ จำกัด

- เป็น MC(ภาษาไทย-อังกฤษ) ให้กับงานเลี้ยงเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ร่วมฉลองความร่วมมือ ระหว่าง MAFAC Chemical และ FMC Corporation(USA) ณ สักภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ เมื่อ 3 พ.ค. 51

- เป็น MC(ภาษาอังกฤษ) ให้กับงานเลี้ยง Dinner Party ของ Genesys G-Force Asia Barsu Pub- Sheraton Grande Sukhumvit Hotel เมื่อ 8 พ.ค. 51

- เป็น MC(ภาษาไทย-อังกฤษ) ให้กับงานFashion Show ECCO Spring&Summer Collection 2008 Sport Hall , Siam Paragon เมื่อ 16-18 พ.ค.51

- เป็น MC ให้กับงาน เงาะบูรพา ร่วมธงฟ้ามหาชน ณ สนามศุภชลาศัย(สนามกีฬาแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 21-25 พ.ค. 51

- เป็นพิธีกรให้กับงานเดิน-วิ่งการกุศล “Thailand End Hunger-Walk the World 2008” ขององค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ณ สวนเบญจสิริ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.51

- เป็นพิธีกร(ภาษาไทย-อังกฤษ) ให้กับงานเลี้ยงรับรอง ACD on Agricultural Cooperatives and Poverty Eradication (space 2008) ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.51

- เป็นพิธีกร(ภาษาไทย-อังกฤษ) ให้กับงานแถลงข่าวเปิดตัว Best Western Mayfair Suite Hotel กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.51

- ลงเสียงสปอตวิทยุ / ละคร / IVR ให้กับสถานีวิทยุ และบริษัท รวมถึงสายบริการ 1900 ด้วย

- เป็นตัวแทนประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2ปีซ้อน ในงานประจำปีของบริษัท

- เคยเป็นแบบในการถ่าย scoop ของรายการข่าว เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3 หัวข้อเรื่อง การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ในยุคเศรษฐกิจที่มีปัญหา

- เป็นพิธีกรรายการสารคดีทางโทรทัศน์ แสงสว่างเพื่อคนไทย ออกอากาศ ทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00 น.

- เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์สร้างสรรค์สังคม “Social Contribution เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ออกอากาศทาง S Channel Super Station (ช่องของสหพัฒนพิบูลย์) ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Ten-TV ทุกวันเสาร์ 11.00-12.00น.

- เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์วิสัยทัศน์ผู้นำ ออกอากาศทาง True Visions8 (TNN2) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00-24.00น.

- เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์คุยกับหมอ ออกอากาศทาง True Visions8 (TNN2) ทุกวันเสาร์เวลา 20.00-21.00น.

- เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ “ครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทาง ทีวีไทย (ThaiPBS) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.10-22.00น.

- เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ “ไทยมุง ออกอากาศทาง ทีวีไทย (ThaiPBS) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-08.55น.

- เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ วิสัยทัศน์ผู้นำ ทางคลื่นวิทยุ FM 90.5 MHz(คลื่นข่าวเนชั่น) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-16.00 น.

- เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ สุขภาพดี กับ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน ทางคลื่นวิทยุ FM 90.5 MHz(คลื่นข่าวเนชั่น) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-09.00น.

- ผลงานการถ่ายโฆษณา(พ.ศ. 2550) อาทิ กรมสรรพากร ,ชาเขียวโออิชิ บิ๊กลิตร และ AIS, UBC, คอนโด Noble Nano, หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ เป็นต้น

- อ้อ!! ผมสอบใบผู้ประกาศผ่านแล้วนะครับ(สอบผ่านในครั้งแรกเลย ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2540 บัตรเลขที่ 423/40)

 

Personal Data

 

Name : Weerachai Kanjanathitiworn

Age : 32

Height : 172 cm

Weight : 63kg

Education : BA from Communication Arts, Chulalongkorn University

Communication Skill : Both Thai and English

Hobbies&Interest: Aerobic Dance, Fitness, Swimming, Movie, Entertainment, Speaking

Prefered Job : MC/Announcer, Host of TV Program, Speaker, Entertainer, Model etc.

 

Past Occupations

 

-          Ground Staff @ Thai Airways International Public Co.,LTd.

-          Guest Service Agent @ Sheraton Grande Sukhumvit Hotel

-          Customer Relations Supervisor @ Samart Info Media Co.,Ltd.(Audiotext Business)

-          1st)Member Relations Supervisor and 2nd)Business Training Supervisor @ Unilever Thai Trading Co.,Ltd.

 

Entertainment Field Experiences

 

-          University Activities : member in debate team, cheer leader

-          Dancer in TV Show Ch.3

-          First place in MC/Announcer Contest in TV Show Ch.3

-          Creative and Backstage in TV Quiz Show

-          Script Writer, News Reporter in C.U.F.M 101.5MHz

-          MC for seminar session, training course, member club activities, meet&greet events etc. (2000-2007)

-          Group Leader for Thai-Singaporean Band Exchange (2006-2007)

-          Group Leader for Press Tour (2007)

-          MC for Roadshow Events      – 12 provinces for TOTO Bedding Brand (2007)

                                       - 15 provinces for Ministry of Justice (2007)

-          MC for Merry X’Mas/New Year & Thank you party of California Fitness (2008)

-          MC for New Year Party of Royal River Hotel (2008)

-          MC/Presenter for RWE(German Company) in GASTECH 2008 International Exhibition & Conference @ BITEC, 10-13 Mar 2008

-          MC/Host for SF Cinema Dinner Talk with KTC @ Bangkok Convention Center-Central World Plaza, 25 Mar 2008

-          Presenter in VDO Presentation of Motorcycle Racing(Super Motor Cross2008) for Tyre Product (Brand Quick) by Yoko Alloy Wheels Co.,Ltd.

-          MC/Host for New Product Launch&Business Corporation Party between MAFAC Chemical and FMC Corporation(USA) @ Sakphuduen Resort - Khoayai, 3 May 2008

-          MC/Host for Dinner Party of Genesys G-Force Asia @ Barsu Pub – Sheraton Grande Sukhumvit Hotel , 8 May 2008

-          MC/Host for Ecco Spring&Summer Collection 2008(Fashion Show) @ Sport Hall, Siam Paragon, 16-18 May 2008

-          MC/Host for “Blue Flag: Lower Cost of Living” @ National Stadium, 21-25 May 2008

-          MC/Host for Walk Charity “Thailand End Hunger-Walk the World 2008”(by World Food Programme of United Nations) @ Benjasiri Park, 1 June 2008

-          MC/Host for Party of “ACD on Agricultural Cooperatives and Poverty Eradication (space 2008)” @ Siam City Hotel, 21 July 2008

-          MC/Host for Press Conference of “Best Western Mayfair Suite Hotel", 22 July 2008

-          Voice in Radio Spots / IVR / Audiotext Business etc.

-          2 consecutive years for winning the best singer in company contest(2004-2005)

-          Model in News Scoop, TVC etc.(2006-2008)

-          Host for TV Show of “Provincial Electricity Authority” broadcasting on TV Ch.5(2007)-every Saturday 07.00am.

-          Recent Host for TV Show “Social Contribution” broadcasting on Sattlelite TV Station (S Channel Super Station)-every Saturday 11.00.-12.00hrs.

-          Recent Host for TV Show “Vision of Leaders” broadcasting on True Visions8 (TNN2)-every Sunday 23.00.-24.00hrs.

-          Recent Host for TV Show “Talk with Doctor” broadcasting on True Visions8 (TNN2)-every Saturday 20.00.-21.00hrs.

-          Recent Host for TV Show “My Family” broadcasting on TV Thai (ThaiPBS)-every Thursday 21.10.-22.00hrs.

-          Recent Host for TV Show “Thai Mung” broadcasting on TV Thai (ThaiPBS)-every Monday-Friday 08.00.-08.55hrs.

-          Recent Host for Radio Program “Vision of Leaders” broadcasting on F.M. 90.5 MHz- every Saturday 15.00.-16.00hrs

-          Recent Host for Radio Program “Good Health with Midnight Medical Center” broadcasting on F.M. 90.5 MHz- every Saturday 08.00.-09.00hrs

-          Announcer License(No.423/40) verified by Department of Public Relations of Thailand in 1997ชัย (Chai) is from Chulalongkorn University

This Month0
Last Month0
Total Votes: 4
TT Zone - Pics