หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Bow เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1950
www.thailandtalent.com?chocolatechip  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   เอื้อมพร โพธิ์ชัย
ชื่อเล่น   Bow
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   โบว์
เพศ   หญิง Gender
อายุ   41
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
167ซม.
33 "
24 "
35 "
50กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC ธ.ธนชาติ โชว์รูมอิซูซุ คิงยนต์ จ.บุรีรัมย์ / 26 Mar.11"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"update on March"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip


"update on March"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Cinema Presenter Taxi Raja Khonkaen / 2 April 11"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC 3BB @ UD Town อุดรธานี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC 3BB @ UD Town จ.อุดรธานี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC 3BB @ UD Town "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"งานเปิดตัวธนพรคลินิก สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เปิดตัวธนพรคลินิก สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC Jotun @ Homepro Khonkaen"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC Jotun @ Homepro Khonkaen"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC Jotun @ Homepro Khonkaen"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC Jotun @ Homepro Khonkaen"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Celebrate's 5 years with Paradox @ A-BAR"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Celebrate's 5 years with Paradox @ A-BAR"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Celebrate's 5 years with Paradox @ A-BAR"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Celebrate's 5 years with Paradox @ A-BAR"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?chocolatechip

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

วีดีโอของ Talent"chocolatechip's portrait"


วีดีโอของฉันประเภทการทำงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน

      ผลงานที่ผ่านมา

    Contest

§         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  Miss Mobile Easy

§         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  Miss Honda Sport Day 2002

  

Pretty

§         Pretty  รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I

§         Pretty  รถจักรยานยนต์ Honda Click I

§         Pretty  รถจักรยานยนต์ Honda Wave

§         Pretty  รถจักรยานยนต์ Honda CBR 150 & CBR 250

§         Pretty  งานขอนแก่นมอเตอร์โชว์

§         Pretty  งานตึกคอมโฆษะ Expo & Mobile บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด

§         Pretty  งาน VIV Asia 2011  บูธ SKOV Asia ไบเทค บางนา  9-11 มีนาคม 54

§    Pretty phone งาน Epson It's Pro @ CDC  10 พค 54 

§    Pretty งานเปิดตัวผลิตภัรฑ์ NIRAN DIAMOND PLUS SERUM @ Hotel   Pullman Khon Kaen Raja Orchid

§    Pretty งานเปิดตัวคลินิกธนพร @ Central Khon Kaen 

 

MC 

§     MC 3BB งานถนนคนเดิน

§     MC 3BB งานเปิดท้ายใหญ่

§     MC 3BB งานออกบูธที่หอประชุมกาญจนาภิเษก

§     MC 3BB งานแห่ Troop เปิดตัว 4 Mb

§     MC 3BB งานออกบูธเซนทรัล

§     MC 3BB งานเปิดเกมส์ออนไลน์ 

§         MC งานประกวด Gossip Girl 2010  5 กย. 53 

§         MC งานขอนแก่นมอเตอร์โชว์ ร้านแก่นนครยานยนต์ 17-23 ธค.53

§         MC งานตึกคอมโฆษะ Expo & Mobile บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด 27-30 มค.54 

§         MC งานแต่งงาน โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น  12 กุมภาพันธ์ 54

§         MC งานแต่งงาน โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น   6  มีนาคม 54 

§         MC บูธ ธ.ธนชาติ โชว์รูม อีซูซุ คิงยนต์ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 26 มีนาคม 54 

§     MC 3BB ที่ UD Town จ.อุดรธานีเปิดศูนย์บริการใหม่  30 เมษายน 54

§     MC 3BB ที่ UD Town งานโรดโชว์ช่อง Zaa network  1 พฤษภาคม 54

§     MC Wall Street @ Central Pharam 3

§     MC งานสีโจตัน @ Home Pro Khon Kaen

 MC Celebrate's 5 years @ A-Bar ปากช่อง

     

 

Model & Presenter

§      รับงานถ่ายภาพ portrait ทั้งแนวสดใส เซ็กซี่ ชมผลงานได้ที่ facebook

§          Model ให้ร้านเสื้อผ้าออนไลน์ MyCuteCloths/ Facebook : ร้าน Meestyle Kedclub 

§      Cinema presenter Taxi Raja Khon Kaen ( โฆษณาบริการรถแท็กซี่ จ.ขอนแก่น )

§    เข้ารอบ 50 คน Model Freestyle portrait shoottrip ครั้งที่ 2 (สตูดิโอชุบชีวิต)

§      Short Cinema (Studio Trio @ ปากช่อง)

§      Short Cinema of Love

§      TVC : Cornflakesโบว์ (Bow) is from Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics