หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ copter เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 461
www.thailandtalent.com?copter_the_mc  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   ธนิต ชวณิช
ชื่อเล่น   copter
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   คอปเตอร์
เพศ   ชาย Gender
อายุ   39
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
178ซม.
"
"
"
70กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?copter_the_mc


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?copter_the_mc


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?copter_the_mc


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?copter_the_mc


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?copter_the_mcประวัติการทำงาน

1.  พิธีกรโครงการรับน้องปลอดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

- มหาวิทยาลัยบูรพา

- มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

2. ซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์ออนทัวร์จังหวัดชุมพร

  

3. Fat Festival  เมืองทองธานี

 

4. งานกีฬาจตุรมิตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  

 

5. งานลอยกระทงปลอดเหล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

6. งานพลังงานของพ่อ  สวนสันติชัยปราการ กระทรวงพลังงาน 

 

 7. พิธีเปิดห้างคาร์ฟูร์  สาขาสวนหลวง 

 

 8. งานแถลงข่าวโครงการดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม สสส.

 

9. มหกรรมกีฬามหามงคล 50-51  การกีฬาแห่งประเทศไทย
TT Zone - Pics