หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Earth เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 393
www.thailandtalent.com?earth  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   วัลยา มงคล
ชื่อเล่น   Earth
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   เอริธ์
เพศ   หญิง Gender
อายุ   37
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
165ซม.
30 "
26 "
34 "
47กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?earth


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?earth


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?earth

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่

ประวัติการทำงาน

  ผลงานที่ผ่านมา

1.)    เป็น pretty  เปิดตัวโครงการบ้าน  3    โครงการ

2.)    แจกบัตรฟรี คอนเสริตน์

3.)    เปิดตัวเบียร์   Samigal  Light

4.)    pertty   สนาม  Golf

5.)    ถ่าย  M.V.  ลูกทุ่ง

6.)    ถ่ายโฆษณา   Good   Life
TT Zone - Pics