หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ mika เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1192
www.thailandtalent.com?khamika  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   khamika
ชื่อเล่น   mika
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   เขมิกา
เพศ   หญิง Gender
อายุ   47
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
อังกฤษ (English)
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
151ซม.
33 "
24 "
36 "
43กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika

รูปถ่ายของฉันจากงานถ่ายนิตยสาร
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika

รูปถ่ายตัวอย่างความสามารถของฉัน (เช่น ช่างแต่งหน้า,ช่างทำผม)
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika

รูปถ่ายตัวอย่างความสามารถของฉัน (เช่น ช่างแต่งหน้า,ช่างทำผม)
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamika


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?khamikaวีดีโอของ Talent


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting

ประวัติการทำงาน

Khamika  Kongton

 

I have expressed interest in your company and would be very grateful for the opportunity to work for you. I feel that I am well suited for employment with your company. I have a very friendly smile and work well with other people. I have a constant thirst for knowledge and I am always interested in meeting new people. I would greatly appreciate your time and consideration in regards to hiring myself. I feel that you will not be disappointed in me or my job skill abilities. Please review the resume below which highlights the skills and accomplishments that will enable me to be an asset to you and your company.

 

About  Me:

 

My name is Khamika Kongton or Mika. I am a thin, petite young lady with long black hair and white skin. I am a very youthful 31 years of age. I was born and raised in the city of Chiang Rai in the north of Thailand. I left my family (who I miss very much) in the north and came to Bangkok 10 years ago. Here in Bangkok I have 7 dogs that I take care of and I love a great deal. I have small business take care in my home, consider myself a very friendly and congenial person

 

About My Previous Employers:

 

My first employer in Bangkok was a PR Company which I worked as an accountant for 9 months. The company went bankrupt at which point my job was terminated.

 

My second employer was with an Abacus School. I was employed for 4 years as an Administrator and Promotions Representative as well as a Teacher. Unfortunately, after 4 years I resigned due to salary cap and the fact that I needed to earn more money to make a decent living.

 

My third employer was IT Life Magazine. I was a Advertising Sales Representative in which I was employed for 5 years. I traveled all over Bangkok to meet potential advertising clients as well as handling customer service in regards to advertising. In the process of the above mentioned I learned more about IT Systems and Market Research. My final position with the company was that of Sales Manager earning roughly 30,000 Bath at that time.  

 

My most recent employer was for a tour company in Bangkok where I was employed as an Tour Guide. We took tour groups to Chiang May as well as Chiang Rai on 4 day excursions. I enjoyed this job very much because I was very comfortable working with tourist. I consider myself a very friendly and congenial person who works well with others. Presently, I am making handmade clothes for dogs in which I sell on the weekends.

 

 

Before my salary allowed me to support myself, my family and my dogs. Now I feel it is necessary to go back to work, and I need to work all day and night in order to achieve this. I am a very hard worker who is willing to do whatever my job description asks of me.

 

I am looking forward to working for your company. I will be absolutely grateful for the opportunity to work for you and assure you that you will not be disappointed in hiring me.

 

If you have any questions or concerns please feel free to contact me anytime. I await your call and I have enclosed some photos of myself as well.

 

Thank you for your time and consideration.

 

 

Sincerely,
TT Zone - Pics