หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Rexz เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 592
www.thailandtalent.com?mapeiru  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   ภูมิฤดี ภิญโญธนานนท์
ชื่อเล่น   Rexz
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   เล็ก
เพศ   หญิง Gender
อายุ   37
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
167ซม.
33 "
26 "
35 "
48กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?mapeiru

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน

นู๋เล็ก                  โฟนได้ค่ะ


สัดส่วน 33-26-36    
 
Size รองเท้า: 40
 
หนัก 50  กก.   สูง 166 ซม.
 
อายุ 23 ปี

(สามารถออกต่างจังหวัดได้)


สีตา-น้ำตาลเข้ม
 
สีผม-น้ำตาลเข้ม
 
สีผิว-ขาว/เหลือง
 
การศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์
 


ผลงานที่ผ่านมา:

MC->>
                  -Golden land
                  -Big car Big grand sale

                  -Thaifex บู๊ทสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย TFFA
                  -Spa healthy&Beauty @ The Mall ท่าพระ
                  -Skin fit เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ ตาม Office building
                  -Fructa syrup @ Makro Horica 2010 เมืองทองธานี
                  -Asience Hair colorful festival 2010 @ The mall Bangkae
                  -Seacon Moto Expo 2010
                  -Meiji Pigen
                  -face scan by Hip <Century mien>
                  -Kasikorn Bank อภิสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตร่วมคาร์ฟูร์-กสิกร
                  -Healthy&Beauty Today 2009 เมืองทองธานี(เวทีกลาง)

                  -One-2-call  one man Concert แฟนใครไม่รู้กับพี่บีม
                  -GS BATTERY  คืนกำไรสู่ลูกค้าทั่วประเทศ
                  -BIG CAR CENTER งานมหกรรมอัพเกรด ผู้ซื้อพบผู้ขาย

Pretty->>
                  -Pretty L"Angel
                  -Pretty Hennessy Girl gang

                  -Pretty กระทิงแดง (งานกางร่ม@สนามแข่ง Wonder world)
                  -Pretty Ais งานสัมมนา กบข.
                  -Pretty Achitect 53 <Veneers by Pacific wood>
                  -Pretty Asience
                  -Pretty Fresh Air
                  -Pretty Grey Goose
                  -Pretty City Bank
                  -Pretty Chang
                  -Pretty Graham <Rally Supercar@Pattaya>
                  -Pretty Activia
                  -Pretty Johnnie walker Smart touch

                  -Pretty CDR <รณรงค์เมาไม่ขับ>
                  -Pretty Marboro

                  -Pretty SCG Thank you Party 
                  -Pretty Grand Openning Motor Expo 2009
                  -Pretty IQ@Bangsan racing
                  -Pretty B-ing
                  -Pretty Party  harley hi-so no money
                  -Pretty Shark cool bite
                  -Pretty ANMC 21 th
                  -Pretty TDAT @ Paragon Hall
                  -Pretty Ovaltine เปิดตัว campaign ใหม่
                  -Pretty Entertain @ Man u restaurant
                  -Pretty TAMC <บสท.> @ Central Ladprao

                  -Pretty Golf <IMCC>@ ธนาซิตี้
                  -Pretty
Entertain ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                  -Pretty Honda Fun United @ Bonanza เขาใหญ่
                  -Pretty Fashion Plus Boy&Girl Contest 2009
                  -Pretty Pool Lover @ Inch
                  -Pretty Villa Asoke

                  -Pretty Entertain มอบรางวัลและส่งเสริมกิจกรรมดีชแฮล์ม
                  -Pretty Entertain งานเลี้ยง&มอบรางวัล @ Major Bowl Pinklao
                  -Pretty Entertain Soadsamo on the beach
                  -Pretty
Entertain 10 th   ASTELLAS  <งานเลี้ยงขอบคุณ>
                  -Pretty Hennessy
                  -Pretty Golf <Weekly wise>@ อมตะนคร
                  -Pretty Yum Yum Cup Tem Tem <โปรโมตสื่อ>
                  -Pretty Thank you Party by YAMAHA
                  -Pretty
Entertain งานเลี้ยงรุ่นเซนต์กาเบรียล
                  -Pretty Party Foam@Baroque
                  -Pretty Nescafe
                  -Pretty ISO 9001:2008
                  -Pretty
เทศกาลคอนเสิร์ต กระทิงแดง Thailand Rock Festival on the beach
                  -Pretty Honda Roadshow 2009
                  -Pretty งานเลี้ยงรุ่นวิศวะ จุฬา รุ่น 63 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

                  -Pretty Thailand Industrail Fair 2009
                  -Pretty Gangster 4th anniversary charity party
                  -Pretty Entertain JET  เอกมัย
                  -Pretty Benz Mania งานเลี้ยงและต้อนรับ 
                  -Pretty TOYOTA Motor Expo 2008 (ดีดเลอร์โตโยต้า ลิบรา)
                  -Pretty Appetime นาฬิกานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
                  -Pretty Cawaii งาน Roadshow Bunkasai
                  -Pretty Up แนะนำผลิตภัณฑ์ (Up Girl)
                  -Pretty ปตท. ประจำบู๊ทลงทะเบียน                 
                  -Pretty Fedrebrau แจกชิม แนะนำโปรโมชั่น ร้านกึงกะมู
                  -Pretty 7-11  เล่นเกมส์แจกของรางวัล
                  -Pretty Apple iStudio (งานยาว)
                  -Pretty SF Cinema ประจำบูธแลกของรางวัล HANDCOCK 
                  -Pretty Johnson Blossom  กับ 4 สาวผู้หญิงถึงผู้หญิง                
                  -Pretty ยาดองเหล้าเสือ 11 ตัว  มหกรรมมวยโลก จ.ราชบุรี(CH5)
                  -Pretty Cona TCA  งานแข่งจักรยานรุ่น Downhill ที่เกาะล้าน
                  -Pretty Wolrd Cyber Games 2008 @ TK Park Central  World
                  -Pretty งานเลี้ยงขอบคุณเมมเบอร์ @ Soplano House
                  -Pretty TATA Motor  งานแถลงข่าวมหกรรมมวยโลก(CH7)
                  -Pretty Sheene'  เปิดตัว Sassy Lip ที่ MBK 
                  -Pretty Pepsi   เล่นเกมส์จับของรางวัลตามร้านอาหารทั่วกรุงเทพฯ
                  -Pretty Wall's   จัดชิมมินิคอนเนคโต
                  -Pretty Lux    เชียร์และลองสินค้าตัวสครับ
                  -Pretty Vasaline  เชียร์สินค้าเพื่อร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล
                  -Pretty Ohayo  จัดชิมน้ำนมถั่วเหลืองในช่วงเทศการกินเจ
                  -Pretty ต้อนรับ  งานปีใหม่ Ch7

Extra->>
                  -ร่วมแข่งขัยรายการเกมส์โชว์ ฮาราจูกรู้ ของทรู
                  -Extra  กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้(CH7)
                  -Extra  เสน่ห์นางซิน(CH3)
                  -Extra  โฆษณา Coke Zero
                  -ร่วมแข่งขันรายการเกมส์ทศกัณฐ์  ได้รับรางวัล

Photo Trip->>

                  -ถ่ายภาพที่โรงแรมเมอราญา กับช่างภาพ 4 ท่าน (น่ารัก-เซ๊กซี่)
                  -ถ่ายภาพที่ตึก Exchange Tower กับช่างภาพ 1 คน(Headshot)

                  -ถ่ายภาพที่สุสานรถไฟเก่าบางซื่อกับช่างภาพ 4 คน(เก็บทำพอร์ท)
                  -ถ่ายภาพที่ ม.จุฬา กับช่างภาพ 3 คน(เก็บทำพอร์ท)

Model->>
                 -รองอันดับ 2 Miss leo Photo Contest 2009
                 -แบบแต่งหน้าให้พี่ม้า อรนภา (รายการ Design)


**มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา ไม่เรื่องมากถึงประสบการณ์น้อยแต่มีความตั้งใจสูงค่ะ**


เล็ก (Rexz) is from Chandrakasem Rajabhat University

This Month0
Last Month0
Total Votes: 3
TT Zone - Pics