หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ NiNew เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 557
www.thailandtalent.com?ninew9121  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   นางสาวณัฐติยา มีศรี
ชื่อเล่น   NiNew
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   นินิว
เพศ   หญิง Gender
อายุ   37
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
158ซม.
34 "
26 "
33 "
41กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
"ถ่ายแบบให้ม.ศรีปทุม"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ninew9121

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่

ประวัติการทำงาน

พริตตี้งานเปิดตัวตึกใหม่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์-อินเตอร์เนชั่นแนล

ถ่ายโฆษณาสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ถ่ายแบบแสดงผลงานนักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แสดงหนังสั้นของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงหนังสั้นของคณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ถ่ายโปสการ์ด-โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายโปสการ์ด-โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ร้านบางกอกสตูดิโอฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 

พรีเซนเตอร์ ครีมบำรุงผิวยี่ห้อหนึ่ง

Miss SBAC FRESHY 2002 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)

Miss X'Mas 2003 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)นินิว (NiNew) is from Asian University (formerly Asian University of Science and Technology)

This Month0
Last Month1
Total Votes: 41

เอก (AKE) - 1/18/2009 11:47:42 AM

นิว แตมเองน๊า น่ารักครตๆเรยย


 


มาโหวตมิสมอเตอร์โชว์ไห้แตมด้วยนะนิว ขอบคุนมากคร่า

แสตมป์ (Stamp) - 1/19/2009 12:15:27 AM

แวะมาโหวตไห้นิวน๊า


 


พอดีแตมลืมไปว่าแฟนแตมล๊อกอินอ้ะ เรยเม้นต์ผิดอันเรย


 


โทดทีน๊าคนสวย ชอบครตๆ น่ารักดี

แบงค์ (Bank) - 1/19/2009 11:14:53 PM

น่ารัก ค่ะ

กิต (kit) - 1/19/2009 11:25:49 PM

เกือบงงครับพี่น้อง กิตเองน้อ...


อิอิ

แบงค์ (Bank) - 1/19/2009 11:42:38 PM

สวยทุกรูป เนอะ

แสตมป์ (Stamp) - 1/20/2009 3:19:55 AM

แวะมาโหวตยามดึกเน้อออ


 


เพิ่งทำงานเสดด ฝานดีน๊านินิว

แบงค์ (Bank) - 1/20/2009 11:35:27 PM

มาโหว๊ดคนสวยค่ะ

แบงค์ (Bank) - 1/21/2009 12:45:36 AM

คริ คริ

แบงค์ (Bank) - 1/22/2009 1:00:59 AM

อิอิ

แบงค์ (Bank) - 1/22/2009 1:34:50 AM

fan  de  ka !

กิต (kit) - 1/22/2009 11:32:46 PM

เลี้ยงมื้อใหญ่ๆด้วยยย~555+

แบงค์ (Bank) - 1/23/2009 12:33:55 AM

เลี้ยง แบงค์ ด้ยว

แบงค์ (Bank) - 1/23/2009 11:56:33 PM
..
กิต (kit) - 1/27/2009 2:09:26 AM

หิวเตี๋ยวไก่จังเลยน้อ... 555+

แบงค์ (Bank) - 1/29/2009 11:57:31 PM

แวะ มา เฉยๆๆๆ
TT Zone - Pics