หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Noomniim เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 4349
www.thailandtalent.com?prettyvamp  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   Primpapha Tawongklang
ชื่อเล่น   Noomniim
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   นุ่มนิ่ม
เพศ   หญิง Gender
อายุ   39
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
อังกฤษ (English)
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
171ซม.
32 "
25 "
36 "
51กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thaifex world of food asia 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายตัวอย่างความสามารถของฉัน (เช่น ช่างแต่งหน้า,ช่างทำผม)
"TT MC. of the month"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Faber Castel@GMT2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"Photo Trip"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MC(eng)Paragon Midnight "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sodexo"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Paragon Midnight "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Elle"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sodexo"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Sodexo"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?prettyvamp

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Thaifex World of food asia2010"

วีดีโอของ Talent


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"Introduce my self in Eng"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"MC Paragon Midnight (ENG)"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"Introduce myself in Thai"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"Singing "How do i live""


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"แนะนำตัวภาษาไทย"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"Introduce in English"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"MC PARSGON PHENOMENON"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"MC PARSGON PHENOMENON"

ประวัติการทำงาน

Primpapha Tawongklang

NOOMNIIM

171 cm,52 kg.

32-26-36

--------------------------------

Education:

2003-2007               Bachelor’s degree in Liberal Arts Majoring in Linquistics

                               Thammasat University

Job Experience

2007-2008         Customer Services Support Representatives at TNT express world wide.

Pretty/MC Experience

December 2005                  Pretty Taylermade & Nike Road shows

February 2006                     Mc. (eng) 100 rock festival concert at IMPACT ARENA, Bangkok.    

March 2006                    Public Relation (eng) for Bangkok Gems and Jewelry Fair at IMPACT ARENA

May 2006                             Mc. (eng) Thai flex world food of Asia for CP., food and beverage

                                                at IMPACT ARENA, Bangkok.

May 2006                             Mc. (eng) Ericson Asia seminar at Lumpinee Hall,Bangkok.

June 2006                             MC. (eng) The exhibition of the 60th Anniversary Celebrations of His Majesty the King's Accession to the Throne at at the Impact Exhibition Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province.

June 2006                             MC. (eng) “The King and the Development of Thailand,” at the Royal Navy Convention Hall,Bangkok.

November 2006                  Presenter promotes the new route of Jet Star Airline at Central Ladpraw, Bangkok.

December 2006                   MC. (eng) The Emporium Department store,Bangkok.

December 2006 - July 2008       MC. (eng) Paragon Department store,Bangkok. Paragon Midnight Phenomenon.

March 2007                          Ambassador for Asian MICE 2007 at Challenger Hal the Impact Exhibition Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province.

May 2007                             Mc. (eng) Thai flex world food of Asia for Malee (Fruit Juice) at IMPACT ARENA, Bangkok.

 

April 2008                            MC. (Th/Eng) Press conferences “Colgate PLAX” @ Ammatanakorn,Chonburi and Colgate warehouse Klong-toey.

June 2008                              MC. Kid-D Festival by สสส.@ Central world.

September 2008                  Pretty Bilingual for "Food ingredient Asia 2008" ,United states potato board @ Queen sirikit Convention center

October 2008                     Mobile festival for Sony ericsons @ Future Park Rangsit

October 2008                     Club car Pretty@Thanacity Golf Club

October 2008                      Techno Mart Inno Mart for NIA @Bitec

October 2008                       Dental competence Seminar @ QSNCC

October 2008                       Alcatel lucent dynamic enterprise roadshow @ The westin grand hotel,bangkok

November 2008                MC(Eng) The Emporium Midnight Fest(6PM round)@ The Emporium Department store

November 2008                MC(Eng) STMicroelectronics grand opening of the new office @ QHouse Lumpinee 24th Fl

November 2008                Pretty (Eng,TH) Ninth German technology symposium & exhibition for "Faber Castel" @ Centara,Central World

November 2008               Zillion & StepForward Final Reduction Sales 2008 @ Sport Halls ,Siam Paragon Deapartment stores.

 November 2008 MSN Thailand Roadshows @ Sasin building,Chulalongkorn Uni.

November 2008 Paragon Midnight Phenomenon @ Siam Paragon Department Store

December 2008 Colgate 50th years celebration ,annual party

December 2008 Siam paragon 3rd years anniversary celebration @Siam paragon department store

December 2008 Mc.press conference Emporium&Paragon golf tournament 2009

January 2009 Pretty (Eng) 5th years anniversary "Ferrari Pattaya"

April 2009 MC "Elle Summer in the city" by Elle Magazine @ Siam Paragon Department Store.

Septermber 2009 Pretty (Eng) "BMAM 2009" @ Impact Arena Muang Thong Thanee

September 2009 Pretty (Eng) "Thailand Property Show 2009" @ Siam Paragon Department Store.

October 2009 Pretty (Eng) Press Conference "Chang World Raggae 2009" @ Khawsarn Rd,.

November 2009 MC (TH) Thailand mini software 2009 @ Plaza athene hotel

January 2010 Pretty (Eng) Phuket Thailand Boat show 2010 @ Royal Phuket Marine,Phuket
 
January 2010 MC (TH) Press Conference "Thailand Software, Thai buy Thai SMEs discount 50%" @ Swiss Hotel
 
Feb 2010 MC (TH) Lunasol Great Purification (Press Conference) @ Central World
 
Feb 2010 MC (TH) Bangkok Free Medical Check @ Central World 3rd Floor
 
Feb 2010 MC(TH) งานเกษตรมหัศจรรย์ @ The Mall Bangkae
 
May 2010 MC(TH) Architech 2010 for Glass Tech
 
May 2010 MC(Eng) Pre-Sale of The Koral Home Resort and residence @ Central Festival Pattaya

 

 

-Etc.-

 นุ่มนิ่ม (Noomniim) is from Thammasat University

This Month1
Last Month0
Total Votes: 6
TT Zone - Pics