หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Soi เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 2283
www.thailandtalent.com?self_talent  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   Chittaphu Uncharoen
ชื่อเล่น   Soi
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   สร้อย
เพศ   หญิง Gender
อายุ   38
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)
ฝรั่งเศส (French)

สัดส่วนของ Talent
165ซม.
32 "
25 "
36 "
45กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายตัวอย่างความสามารถของฉัน (เช่น ช่างแต่งหน้า,ช่างทำผม)
"รำไทย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายตัวอย่างความสามารถของฉัน (เช่น ช่างแต่งหน้า,ช่างทำผม)
"รำไทย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
"Dancer Team"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
"ดึงเอาความเป็นตัวเองออกมา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันแนวเซ็กซี่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talent


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?self_talentการบันทึกเสียงของ Talent


การบันทึกเสียงของฉันประเภทการร้องเพลง
"รักเท่าไหร่ก็คงไม่พอ "


การบันทึกเสียงของฉันประเภทการแนะนำตัวเอง


การบันทึกเสียงของฉันประเภทการแนะนำตัวเอง

วีดีโอของ Talent


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"แนะนำตัวภาษาไทย"


วีดีโอของฉันประเภทการ Casting
"Introduce in English"


วีดีโอของฉันประเภทการร้องเพลง
"Jennifer Soi"


วีดีโอของฉันประเภทการเต้น


วีดีโอของฉันประเภทการทำงานอีเวนท์
ประวัติการทำงาน

ชื่อ-นามสกุล :

จิตตภู อุ่นเจริญ

อายุ :

23

ชื่อเล่น :

สร้อย

สูง :

165

หนัก :

47

สัดส่วน :

32-24-36

การศึกษา :

ม.ศิลปากร ภาคอินเตอร์            คณะการโรงแรม

 

 

ความสามารถพิเศษ :

ร้องเพลงทั้งไทยสากล และสากลได้ดีเยี่ยม ลีลาศ Cheerleader, Dancer, รำไทย, พิธีกร, Pretty, Presenter ทั้งหมดล้วนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วต่างๆมากมาย, พูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม และภาษาฝรั่งเศสพอใช้

แนะนำตัวเอง :

อัธยาศัยดี ยิ้มง่าย คุยเก่ง ขยันทำงาน ที่สำคัญตรงต่อเวลา ไม่เกี่ยงงาน มีความมั่นใจในตัวเอง หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อดทนและขยันที่จะทำงานนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

- Alrobic Dance at The Grand House (RamaII)

- MC Eng Sabina (The power of Sabina) at MBK

- เต้น Hip Hop Dance งานเปิดตัวรถโชว์รูมฮอนด้า

- La belle dancer Aix en Provance in France เต้นละครเพลง La belle ประเทศฝรั่งเศส ในเทศกาลชาติฝรั่งเศส

- English Representative of Marketing&PR at Fun Arium Grand Opening (3 เมษายน 2552) 

- MC งานเลี้ยง Charity Dinner ณ ร้านอาหาร  Vatel มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน

- MC งานแต่ง ณ บางแวก (23 พฤศจิกายน 2551)

- Dancer งานวันเกิดและงานเลี้ยงสังสรรค์ (21 พฤศจิกายน 2551)

- Dancer Cover KARA งานวัดเกิดนายกเทศมนตรี (25 ตุลาคม 2551)

- Pretty งาน Golf Event ณ Pattaya Colf Course(18 ตุลาคม 2551)

-ประกวด Cover Girl วง KARA งาน K-Pop ณ Siam Paragon(7 ตุลาคม 2551)

- Pretty ออกบูธงาน Food Ingredient Asia ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต (24-26 กันยายน 2551)

- รายการเกมส์วัดดวงตอน เฟ้นหาสาวผมสวยกับรีจอยซ์ (20 กันยายน 2551)

- MC+Pretty ของสำนักข่าว T-News ณ Impact Arena เมืองทองธานี (8 กันยายน 2551)

- งานเดินแบบที่ โรงแรม Veranda Hua-Hin resort and Spa ( 30 สิงหาคม 2551)

- Pretty, PC งานรับสร้างบ้าน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต(21-24 สิงหาคม 2551)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Mr. and Miss University International 2008 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจ

- รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดอาหารประเภท ซีฟู๊ด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจ 2006

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกวดร้องเพลงไทยสากล " ฉันยอม - ทาทา ยัง " Silpakorn Music Festival 2005 ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกวดเต้น Pop-Hiphop  Silpakorn Music Festival 2005 ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

- " Girl Spirit Cheerleader" Oneida High School, New York, America 2003

- " Excellence Dancing Queen " Jazz Dancing Class, New York, America 2003

- Musical Boardway, Music Festival at Oneida High School, New York, America 2003

- Chorus Girl Group, Music Festival at Oneida High School, New York, America 2003

@ตอนนี้สร้อยมีพี่ช่างกล้องใจดีช่วยถ่ายรูปให้ในแต่ละที่ อีกไม่นานจะเอาผลงานของพี่พี่มาให้ดูนะค่ะ สร้อยเป็นแบบให้เองค่ะ

@ยังไงก็ช่วยVoteและคำเม้นให้หน่อยนะค่ะ มีอะไรยินดีปรับปรุงและขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

ตอนนี้สร้อยมีพี่ช่างกล้องใจดีช่วยถ่ายรูปให้ในแต่ละที่ อีกไม่นานจะเอาผลงานของพี่พี่มาให้ดูนะค่ะ สร้อยเป็นแบบให้เองค่ะสร้อย (Soi) is from Silpakorn University

This Month0
Last Month0
Total Votes: 3
TT Zone - Pics