หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ SHERI เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 409
www.thailandtalent.com?sherisseb00  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   SHERISSE MAY T.
ชื่อเล่น   SHERI
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   ceybon
เพศ   หญิง Gender
อายุ   29
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ลาว (Laos)
ไทย (Thai)

สัดส่วนของ Talent
160ซม.
27 "
31 "
37 "
110กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"i love to take pictures :)"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"in 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"nov. 25, 2011 took this pic on thanks giving"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"im on the left, this was a luau day for class of 2012 :) & my 2 cousins on the right, which is same age & race!"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"ME & my close friend in school."
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"& of course, you could spot me, im in the front!"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
""A positive attitude brings strength, energy and initiative.""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?sherisseb00ประวัติการทำงาน
Talent Not Uploaded Resume


ceybon (SHERI) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics