หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ OH เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 511
www.thailandtalent.com?visper  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   อังครัตน์ เกริกกุลพัฒนา
ชื่อเล่น   OH
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   โอ๋
เพศ   หญิง Gender
อายุ   39
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
167ซม.
34 "
27 "
36 "
50กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty บุญรอด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty บุญรอด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันถ่ายจากสตูดิโอ
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty Shampoo Asience"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty Shampoo Asience"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty Shampoo Asience"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Pretty Shampoo Asience"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?visper

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน

1. BA ของบริษัท ทิตาราม
2. Pretty แชมพู Asience ยืนบูธ
3. Pretty เบียร์สิงห์                                                                                                                4. MC บรีส                                                                                                                           5. MC Asience                                                                                                       

เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ไม่้เบี่ยวงาน ร่าเริง สนุกสนานโอ๋ (OH) is from Suan Dusit Rajabhat University

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics