หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ Namwarn เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 1358
www.thailandtalent.com?warn  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รายละเอียดของ Talent
ชื่อ-นามสกุล   Pannaporn Jindamuk
ชื่อเล่น   Namwarn
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)   Namwarn
เพศ   หญิง Gender
อายุ   45
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?   Have a Valid Passport
คะแนนจากลูกค้า  

ภาษาทีสามารถสื่่อสารได้
อังกฤษ (English)

สัดส่วนของ Talent
161ซม.
34 "
24 "
35 "
44กก.


รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn


Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่
"My flowers"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?warn

รูปถ่ายของฉันถ่ายนอกสถานที่

ประวัติการทำงาน

I had been work as pretty and mc for 4 years and extra for movies.
TT Zone - Pics