หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ tt เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 11557
www.thailandtalent.com?WhatWeDo  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"งานแถลงข่าว MMS2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Miss Popular Vote 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Miss Motor Show 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"เงาะบูรพา ธงฟ้า มหาชน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk the World 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk The World 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk The World 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk The World 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk The World 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"TNT Walk The World 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Motor Show 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"สัมมนา CSR-DIW"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Asean Summit 2009"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Kinkai Booth @Achitect'08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Watsons YOU Award Season2"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Austraia Chamber Party"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Oishi Gyoza Press Launch"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Herbalife Seminar"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"บรรยากาศการกุศล TNT Walk the World 2010"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Chat Fruit Juice"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"Oishi Cosplay 4: World Cosplay Summit "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"The 31st Bangkok International Motor Show 2010: Toyota Ambassadors"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"เปิดตัว Mazda 2 Sedan"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"เกษตรมหัศจรรย์ วันเทคโนโลยีชาวบ้าน ครั้งที่ 2"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"งานเปิดตัว Orgasm Illuminator ของ Nars"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"เทศการ Nippon Kawaii Fair "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"งานเปิดตัว เรียนรู้บนลานวัด "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?WhatWeDo


"เปิดตัวร้าน Yacco Maricard (Bangkok)"

ประวัติการทำงาน

Thailand Talent ให้บริการที่หลากหลาย แบบ Dynamic ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี IT อันล้ำสมัย ตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ในรูปแบบที่แตกต่าง และทันสมัย


- โดยมุ่งเน้นบริการงานด้าน Recruitment จัดหาบุคคลากรสำหรับงานอีเวนท์และบันเทิง ด้วยระบบ IT แบบ Interactive ซึ่งช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการคัดเลือกบุคคลากรให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสมากยิ่งขึ้นและมอบความสะดวกในการรับงานให้กับบุคคลากรหรือ “Talent”ของเรา ค้วยมาตรฐานแบบ Professional


- นอกจากนี้ Thailand Talent ยังให้บริการครอบคลุมถึงงานด้าน Modeling คัดเลือกแบบตัวแสดง หรือ Character ตามความต้องการของงานนั้นๆ ให้ตรงตาม Requirement ของลูกค้า


ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน ทีวี โฆษณา ภาพยนตร์ รวมทั้งบริการจัด Open House Casting


- ในงานด้านการประกวด Thailand Talent มีความชำนาญในการรับสมัครผู้เข้าประกวด และจัดรายการการประกวด โดยมีการเสริมเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยี IT ในการทำ Voting System และ Reality Online


สร้างสีสันมากยิ่งขึ้นให้กับการประกวดต่างๆ


- ด้วยกระแสสื่อ Online เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน ฉะนั้นงานทางด้าน Internet Marketing จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆ ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ 


Thailand Talent จึงขอมอบบริการงานด้าน Internet Marketingที่ทรงประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม support งานด้าน Event , Below The Line หรือ Mass Mediaได้อย่างดีเยิ่ยม


- ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้ นั่นก็คืองานด้านอีเวนท์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง Thailand Talent ให้บริการงานด้าน Organizer ที่ครบวงจร


พร้อมที่จะทำให้การจัดงานอีเวนท์ ไม่เป็นเพียงแค่การจัดงาน งานนึงเท่านั้น แต่เป็นการจัดงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับงานนั้นๆอีกด้วย Add Value to your Functions… สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมของ Thailand Talent ได้ที่ www.thailandtalent.com?ThailandTalent


Thailand Talent ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายองค์กร พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านการตลาดให้กับ กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอีกด้วย สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.thailandtalent.com?OurPartners


ด้วยความไว้วางใจจากหลากหลายพันธมิตร ทำให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญต่างๆ และวาระพิเศษมากมาย เข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.thailandtalent.com?WeHaveAchieved


ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการจาก Thailand Talent ที่เน้นความ Dynamic หลากหลาย ชมภาพงานต่างๆของ Thailand Talent ได้ที่ Link ด้านล่างนี้


Recruitment

 

1. www.thailandtalent.com?ACC_Party        งาน Staff Party ของ ACC

2. www.thailandtalent.com?Aseansummit         งานประชุม Asean Summit 2009

3. www.thailandtalent.com?BeachesParty งานเลี้ยงสังสรรค์ ของบริษัท CTV Capital

4. www.thailandtalent.com?Herb2008        งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2551

5. www.thailandtalent.com?Herbalife        งานประชุมสัมมนาของ Herbalife

6. www.thailandtalent.com?Innomart09        งานจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า INNO OK 2009

7. www.thailandtalent.com?ITU2008        งาน ITU Telecom Asia 2008

8. www.thailandtalent.com?LGSecretGuard         งานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ LG

9. www.thailandtalent.com?Microsoft         งานประชุมสัมมนา ของ Microsoft

10. www.thailandtalent.com?NaturalProduct งานจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า @ Central world

11. www.thailandtalent.com?Oishigyoza งานเปิดตัว โออิชิ เกี๊ยวซ่า

12. www.thailandtalent.com?Oishibeach งานโออิชิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

13. www.thailandtalent.com?Sodexo         งาน BMAM 2008

14. www.thailandtalent.com?TCEB09         งาน Thailand  Convention & Exhibition bureau

15. www.thailandtalent.com?Technomart งานจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า INNO OK 2008

16. www.thailandtalent.com?ThaiFex2008 งานจัดแสดงมหรรมอาหาร ปี 2008

17. www.thailandtalent.com?Toymuseum งานแถลงข่าวเปิดตัวกล้อง Sony Alpha รุ่นใหม่

18. www.thailandtalent.com?Agilent         บูธ Agilent ในงานจัดแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ 2009

19. www.thailandtalent.com?ANMC09         งานประชุมสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.

21. www.thailandtalent.com?Orchid         งานแสดงกล้วยไม้ไทย ปี 2552

22. www.thailandtalent.com?toyota2010 งานมอเตอร์โชว์ 2010 (31st Bangkok Motorshow)

23. www.thailandtalent.com?chatfruitjuice         งานเปิดตัวChat Fruit Juice 

24. www.thailandtalent.com?oishicosplay4         Oishi Cosplay 4 : World Cosplay Summit

25. www.thailandtalent.com?krungsri2010 The 10th Money Expo : Krungsri Booth

26. www.thailandtalent.com?kawaiifair         งานเทศการ Nippon Kawaii Fair

27. www.thailandtalent.com?ube         งาน UBE

28. www.thailandtalent.com?MotorExpo2010 งาน Motor Expo 2010

29. www.thailandtalent.com?sodexo_impact งาน Metallic

30. www.thailandtalent.com?ypo_golf         งาน YPO Golf

 

 

Modeling

1. www.thailandtalent.com?Mitsubishi         Model เปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi PAJEO Sports

2. www.thailandtalent.com?Photo_Japan Model ถ่ายแบบ The sis ของนักเรียนชาวญี่ปุ่น ปี 2008

3. www.thailandtalent.com?Photo_Japan09 Model ถ่ายแบบ The sis ของนักเรียนชาวญี่ปุ่น ปี 2009

4. www.thailandtalent.com?PhotoFair          Model ถ่ายแบบ บูธ Cannon @ Photo Fair 2009

5. www.thailandtalent.com?SamartAd         Model ถ่ายแบบ Advertising ของ Samart Telecom

6. www.thailandtalent.com?Photo_Japan10 Model ถ่ายแบบ The sis ของนักเรียนชาวญี่ปุ่น ปี 2010

 

Competition

1. www.thailandtalent.com?MMS2008         การประกวด Miss Motor Show 2008 รอบคัดเลือก

2. www.thailandtalent.com?MMS2008Final การประกวด Miss Motor Show 2008 รอบชิงชนะเลิศ

3. www.thailandtalent.com?MMSPrizeGiveawa พิธีมอบรางวัล Miss Motor Show 2008

4. www.thailandtalent.com?MMS2009_1st การประกวด Miss Motor Show 2009 รอบคัดเลือก

5. www.thailandtalent.com?MMS2009Final การประกวด Miss Motor Show 2009 รอบชิงชนะเลิศ

6. www.thailandtalent.com?MMSPrizeGive09 พิธีมอบรางวัล Miss Motor Show 2009

7. www.thailandtalent.com?WatsonsU02 โครงการประกวด Watsons YOU AWARDS Season2

 

Internet Marketing

1. www.thailandtalent.com?BMW_PMTL BMW PMTL Servicing Campaign

2. www.thailandtalent.com?BMW_alatis

3. www.thailandtalent.com?BMW_appleza

4. www.thailandtalent.com?BMW_Beer

5. www.thailandtalent.com?BMW_Bonuzzy

6. www.thailandtalent.com?BMW_gigglely

7. www.thailandtalent.com?BMW_illusiongirl

8. www.thailandtalent.com?BMW_lavender9332

10. www.thailandtalent.com?BMW_puy

11. www.thailandtalent.com?BMW_sitato

12. www.thailandtalent.com?BMW_wanmai

 

Organizer

1. www.thailandtalent.com?Caring                 งาน Re-Branding ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Caring

2. www.thailandtalent.com?ISO         ประชุมส่งเสริมความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม

3. www.thailandtalent.com?ISO_CSRDIW ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW

4. www.thailandtalent.com?Lowcarbon         งานประชุม รวมพลังหัวใจ...คลายโลกร้อน

5. www.thailandtalent.com?LederVision02 งานมหกรรมการตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำ ครั้งที่ 2

6. www.thailandtalent.com?OptraX                 งานเปิดตัวรถยนต์ Chevrolet OPTRA-X

7. www.thailandtalent.com?Sparkle         งานแถลงข่าวและเปิดตัวยาสีฟัน Sparkle

8. www.thailandtalent.com?ThongFah         งานแถลงข่าวและมหกรรมธงฟ้า มหาชน “เงาะบูรพา”

9. www.thailandtalent.com?TNT_KHAOSAN งานเปิดตัว TNT Shop ที่ ถนนข้าวสาร

10. www.thailandtalent.com?TNTWTW2008 งานเดินการกุศล TNT Walk the World 2008

11. www.thailandtalent.com?TNTWTW2009 งานเดินการกุศล TNT Walk the World 2009

12. www.thailandtalent.com?Howdy09          งานเลี้ยงปีใหม่ ของ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

13. www.thailandtalent.com?kinkai08         บูธ KINKAI ในงาน Architect’08

14. www.thailandtalent.com?Mazda2         งาน Pre-launch รับจองรถยนต์ มาสด้า 2

15. www.thailandtalent.com?Krungsri09 กิจกรรม บูธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา @ Money Expo 2009

16. www.thailandtalent.com?TNTWTW2010 งานเดินการกุศล TNT Walk the World 2010

17. www.thailandtalent.com?mazda2sedan งานเปิดตัวรถ Mazda 2 Sedan ของ Sime Derby

18. www.thailandtalent.com?agri2010         เกษตรมหัศจรรย์ วันเทคโนโลยีชาวบ้าน ครั้งที่ 2

19. www.thailandtalent.com?nars_workshop เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง NARS

20. www.thailandtalent.com?thaihealth         งานเปิดตัวเรียนรู้บนลานวัดจัดขึ้นโดย (สสส.)

21. www.thailandtalent.com?yacco_maricard งานเปิดตัวร้าน Yacco Maricard (Bangkok) 

22. www.thailandtalent.com?centara_NY2011 งานปีใหม่ที่ Centara Grand Mirage, Pattaya

23. www.thailandtalent.com?kiddygraphy งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หนังสือ Kiddy Graphy

24. www.thailandtalent.com?PMTL_Xmas2010 จัดโชว์รูมรถ BMW

25. www.thailandtalent.com?polygoncycle งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ mountain bike

26. www.thailandtalent.com?ISO2011                   งานเปิดตัว website

 

Charity

1. www.thailandtalent.com?BowlingCharity         งานโบว์ลิ่งการกุศลของ อัสสัมชัญ

2. www.thailandtalent.com?APSW_Dec08 งานทำบุญประจำปี ของ Thailandtalent.com

3. www.thailandtalent.com?APSW_Dec09            งานทำบุญประจำปี ของ Thailandtalent.com

3. www.thailandtalent.com?APSW_Dec10 งานทำบุญประจำปี ของ Thailandtalent.com 

 tt (tt) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics