หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 17111
www.thailandtalent.com?ThailandTalent  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Logo"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Management"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show '09 Prize Giving Press"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '08 Charity with APSW Director"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Gad" Miss Popular Vote Motor Show 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With K. Jaturont Grandprix"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Press Interview Miss Motor Show 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Assumption Bowling Charity '08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Krij Thomas Chief Operating Officer and MD GRAMMY GOLD, GMM & Talents"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Press Interview Miss Motor Show 2008"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity with Talent and Kids"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Popular Vote Motor Show 2009 prize giving to "Grace""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Excutives from AMS, Major Bowl and BTS tools"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Motor Show 2009 "Meaw""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Received Trophy from Bowling Charity '09"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show '08 Prize giving by BTS tools"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Motor Show 2009 finalist "Hallz""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity with APSW Director"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Assumption Bowling Charity '08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Popular Vote Motor Show 2009 "Grace""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Mor Oak" GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Chin Chinnawoot"GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With K.Alan Miu MD TNT Express Worldwide Thailand"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With 1st Runner-Up Miss Motor Show 2009 "Rose""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "James Reungsak" GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '08 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Mor Oak" "Ice Saranyoo" GMM Singers"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity with APSW Director"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With 2nd Runner Up Miss Motor Show 2009 "Nevy""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Ice Saranyoo" GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '08 Charity with APSW Director"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show 2008 contestants and K.Golf"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '08 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Runner Up Miss Popular Vote 2008 "Nan""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Chin Chinnawoot"GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Assumption Bowling Charity '08 receiving trophy"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Popular Vote Motor Show 2009 "Grace""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Assumption Bowling Charity '08"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Excutives from Major Bowl"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With 4th Runner Up Miss Motor Show 2009 "Bell""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Popular Vote Motor Show 2009 "Grace""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With "Mor Oak" GMM Singer"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Popular Vote Motor Show 2009 "Grace""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Press Launch Miss Motor Show 2008 Prize Give Away"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Press Launch Miss Motor Show 2009 Prize Give Away with Partners"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Motor Show 2009 finalist"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Walk the World 2008 with Talents"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'Mas '08 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Motor Show 2008 finalist"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Walk the World 2008 with Talents"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Walk the World 2008 with Talents "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Walk the World 2008 with Talents"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'mas '09 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Walk the World 2008 with Partners"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show 2008 Contest with K. Surachart Mahuntakhun CEO BTS Tools"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'mas '08 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With Miss Congeniality Motor Show 2009 "Kratai""
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"With CEO BTS Tools, Mr. David Lim"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"X'mas '08 Charity"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Walk the World 2010 with บอย ปกรณ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Walk the World 2010 Mobile Auction"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Walk the World 2010 with เจี๊ยบ วรรธนา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Walk the World 2010 with Art Vacation"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThailandTalent


"Walk the World 2010 with อิน บูโดกัน"

การบันทึกเสียงของ Talent


การบันทึกเสียงของฉันประเภทการแนะนำตัวเอง
"ออกอากาศสดรายการวิทยุ"

วีดีโอของ Talent"On-air สัมภาษณ์ในรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ - Part 1""On-air สัมภาษณ์ในรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ - Part 2""On-air สัมภาษณ์ในรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ - Part 3"

ประวัติการทำงาน

ไทยแลนด์ทาเลนท์...แหล่งรวม Talent แห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ไทยแลนด์ทาเลนท์ โดยบริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก (Talent) มากกว่า 10,000 คน ซึ่งมีแนวความคิดเกิดขึ้นจากความตั้งใจและเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้องๆ เยาวชนไทย ที่มีความสามารถหลากหลายมากมาย จึงได้จัดทำเว็บไซด์ที่จะช่วยผลักดันน้องๆชาวไทยให้เติบโตในสายงานบันเทิง และได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีอย่างเต็มที่

ไทยแลนด์ทาเลนท์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากร หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ให้สอดคล้องกับงานรูปแบบต่างๆทั้งสายบันเทิงและอีเวนท์ หากคุณต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน พริตตี้, พิธีกร, พรีเซนเตอร์นายแบบ/นางแบบ, แด็นซ์เซอร์, นักแสดง, ช่างภาพช่างแต่งหน้า, ช่างทำผม, นักออกแบบเครื่องแต่งกาย, ช่างเทคนิคแสง สี เสียง, ผู้ประสานงานเวที, ผู้ประสานงานระบบเสียง, อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอีเวนท์ และอื่นๆอีกหลากหลาย ไทยแลนด์ทาเลนท์ให้บริการโดยระบบ IT ONLINE อันทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และลดเวลา ตัดขั้นตอนอันยุ่งยากในการคัดเลือกบุคคลากร ลูกค้าสามารถใช้งานในระบบ IT INTERACTIVE ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว ไทยแลนด์ทาเลนท์ยังให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องของการจัดงานในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทั้งในการจัดงาน Event / PR / Campagin / Press conference / Seminar / Fashion show / Concert และรูปแบบงานอื่นๆ โดยเป็นการบริการจัดงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับงานนั้น เพื่อให้การจัดงานนั้นๆมีประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจได้มากที่สุด ฉะนั้นการจัดงาน จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดงานอีกต่อไป เข้าชมตัวอย่างงาน และบริการต่างๆที่ www.thailandtalent.com?WhatWeDo

และบริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัดได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายองค์กร พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านการตลาดให้กับ กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอีกด้วย ตัวอย่างรายนามพันธมิตรทางธุรกิจของเรา GMM Grammy / TNT Express Worldwide Thailand / BMW Performance Motors Thailand / Sime Darby Mazda [Thailand] / Sime Darby Regent Motors / และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.thailandtalent.com?OurPartners

ด้วยความไว้วางใจจากหลากหลายพันธมิตร ทำให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญต่างๆ และวาระพิเศษมากมาย เข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.thailandtalent.com?WeHaveAchieved

 TT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics